Įeiti
Publikuota: 2021-08-31. Atnaujinta: 2021-08-31

VERT: vartotojo pareiga atsiskaityti už sunaudotą elektrą pagal apskaitos prietaisų rodmenis


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo ir UAB „Ignitis", nutarė, kad vartotojo reikalavimas grąžinti permoką už suvartotą elektros energiją, nepagrįstas, nes vartotojas nesumokėjo įmonei už suvartotą elektros energiją iki deklaruoto skaitiklio rodmens.

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog pardavė jam nuosavybės teise priklausiusį butą ir naujiems savininkams perdavė informaciją apie elektros skaitiklio rodmenis. Vartotojo teigimu, jis turėjo permoką už objekte suvartotą elektros energiją, todėl kreipėsi į UAB „Ignitis" dėl permokos grąžinimo. Įmonė konsultavo vartotoją telefonu bei nurodė, jog vartotojas neturi permokos, o turi nepriemoką. Vartotojas su tuo nesutiko ir prašė VERT įpareigoti UAB „Ignitis" grąžinti turimą permoką už objekte suvartotą elektros energiją.

Vertindama ginčo aplinkybes, VERT išanalizavo UAB „Ignitis" pateiktą priskaitymų ir mokėjimų už suvartotą elektros energiją ataskaitą, kurioje matyti, jog vartotojas neturi permokos už objekte suvartotą elektros energiją ir yra skolingas įmonei už objekte iki skaitiklio rodmens suvartotą elektros energiją.

Vartotojas turėjo permoką, tačiau minėta permoka UAB „Ignitis" buvo panaudota sumokėti už vartotojo objekte kiekvieną mėnesį suvartojamą elektrą bei už elektrą bendrosioms reikmėms. Įvertinus buto perdavimo–priėmimo akte suderintą skaitiklio rodmenį ir vartotojui priskirtą apmokėti sumą už suvartotą elektros energiją sumą, mokėtina suma susidarė didesnė nei vartotojo turėta permoka, todėl susiformavo vartotojo nepriemoka.

VERT nutarė, jog vartotojos prašymas grąžinti permoką, nepagrįstas. Vartotojas turi pareigą atsiskaityti už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip.

Išsamiai susipažinti su ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA