Įeiti
Publikuota: 2021-08-26. Atnaujinta: 2021-08-26

VERT vienašališkai nustatė UAB Gren Joniškis šilumos kainų dedamąsias


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) Joniškio rajono savivaldybės tarybai per 30 dienų nenustačius UAB Gren Joniškis šilumos kainų dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, kainas nustatė vienašališkai – sprendimas įsigalios 2021 m. rugsėjo 1 d.

Bendrovės ankstesniais laikotarpiais papildomai gautos pajamos 25,12 tūkst. Eur dėl kuro kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kainų skirtumo bei pirktos šilumos sąnaudų ir pajamų neatitikimo (43,37 tūkst. Eur) per metus bus grąžintos vartotojams taikant šilumos kainą mažinančią kompensaciją – 0,35 ct/kWh.

Savivaldybių taryboms pareiga per 30 kalendorinių dienų nustatyti konkrečias šilumos kainos dedamąsias yra įtvirtinta Šilumos ūkio įstatyme. To nepadarius, VERT priima vienašališką sprendimą.

VERT vienašališkai nustatytos šilumos kainos dedamosios galioja ne ilgiau nei 12 mėnesių arba tol, kol savivaldybė ištaiso pažeidimus.

Šiais metais tai 6-ta šilumos tiekimo įmonė, kuriai VERT šilumos kainos dedamąsias nustatė vienašališkai, 2020 m. VERT vienašališkai šilumos kainos dedamąsias nustatė 11-ai įmonių.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-08-26 posėdžio medžiaga galite ČIA.