Įeiti
Publikuota: 2021-08-18. Atnaujinta: 2021-08-18

ACER priėmė sprendimą dėl tarpzoninio pralaidumo paskirstymo metodikos dėl balansavimo pajėgumų mainų Baltijos pralaidumo skaičiavimo regione


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) informuoja, kad Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) priėmė sprendimą dėl rinka pagrįsto Baltijos regiono tarpzoninio pralaidumo paskirstymo metodikos dėl balansavimo pajėgumų mainų. 2021 m. vasario mėnesį Baltijos regiono nacionalinės reguliavimo institucijos pateikė prašymą ACER priimti sprendimą dėl atitinkamos metodikos patvirtinimo.

Baltijos pralaidumo skaičiavimo regioną sudaro: Estija, Suomija, Latvija, Lietuva, Lenkija ir Švedija.

Efektyvus tarpzoninio pralaidumo paskirstymas prisidės prie tarpvalstybinių balansavimo pajėgumų rinkos kūrimo. Ši metodika bus naudojama užtikrinti efektyvų ir skaidrų tarpvalstybinių pajėgumų paskirstymą balansavimo rinkai ar rezervų dalinimuisi. Atitinkamai, ateityje sukūrus tokią rinką dėl rezervų dalinimosi mažėtų kiekvienai šaliai reikalingų išlaikyti rezervų kiekis ir būtų sumažintos operatorių balansavimo išlaidos. Tuo pačiu mažėtų ir kainos gautiniams elektros energijos vartotojams.

ACER tikslas yra padėti nacionalinėms energetikos reguliavimo institucijoms ES lygmeniu vykdyti valstybėse narėse vykdomas reguliavimo užduotis ir prireikus koordinuoti jų veiklą, tarpininkauti ir spręsti tarpusavio nesutarimus.

Daugiau informacijos ACER tinklalapyje.