Įeiti
Publikuota: 2021-08-03. Atnaujinta: 2021-08-03

REMIT naujienos: ACER paskelbė naują ketvirtinę REMIT apžvalgą ir naujus dažniausiai užduodamų klausimų dokumentus


 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) informuoja, kad Europos Sąjungos Energijos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) 2021 m. liepos 30 d. paskelbė 25-ąją Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT) ketvirtinę apžvalgą už 2021 m. II ketvirtį. 

Šioje apžvalgoje pateikiama atnaujinta informacija, klausimai ir atsakymai, bei pranešimas apie Forumą, kuris vyks š.m. spalio pabaigoje.

Šiame leidime pateikiama informacija apie ACER užduotis susijusias su duomenų kokybe ir Organizuotų rinkos sistemų (angl. OMP) sąrašo sudarymu, trumpai apibūdinami dabartiniai ACER registracijos procesai, skirti viešai neatskleistos informacijos platformoms (angl. IIP) ir Registruotiems pranešimo mechanizmams (angl. RRMs), bei apibendrinamos naudos dėl Pranešimų platformos (angl. Notification Platform) įrankio naudojimo.

Primename, kad rinkos dalyviai per šią platformą gali pranešti Tarybai apie jų pastebėtus galimus REMIT pažeidimus.

Naujajame leidime taip pat pateikiama informacija apie Ispanijos ir Prancūzijos nacionalinės reguliavimo institucijų ir kitų kompetentingų institucijų tyrimus bei sankcijas susijusias su REMIT.

Leidinyje pateikiami naujausi REMIT dokumentacijos atnaujinimai, statistika apie RRM nenumatytų atvejų ataskaitas ir REMIT pažeidimų bylas nuo 2021 m. balandžio iki birželio mėn., taip pat pateikiama paskutinių keturių ketvirčių sprendimų dėl sankcijų apžvalga.

Daugiau informacijos

ACER taip pat skelbia dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų leidimą, parengtą bendradarbiaujant su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, kuriame pateikiama naujausia informacija REMIT politikos klausimais. Šiame leidime atnaujinti ir patikslinti du esami klausimai ir atsakymai, bei įtraukti du nauji klausimai ir atsakymai. Klausimai ir atsakymai parengiami atsižvelgiant į diskusijas, kurias ACER surengė suinteresuotosiomis šalimis internetinių seminarų ir apskritojo stalo susitikimų metu, taip pat atsižvelgus į klausimus gautus per REMIT užklausos formą.

Taip pat informuojame, kad 2021 m. spalio 25 d. sukanka 10 metų nuo REMIT patvirtinimo, kurio tikslas –  užtikrinti atvirą ir sąžiningą konkurenciją Europoje didmeninėse energijos rinkose. ACER kviečia dalyvauti organizuojamame REMIT Forume, kuris prasidės 2021-10-25 įžanginiu internetiniu seminaru, bei plenarine sesija. Spalio 26–28 d. Forume bus rengiamos specialios interesų grupių sesijos, susijusios su duomenimis, ataskaitomis ir technologijomis ACER REMIT taikymo gairėse ir bus aptariami aktualūs didmeninės rinkos priežiūros klausimai.

Daugiau informacijos