Įeiti
Publikuota: 2021-07-29. Atnaujinta: 2021-07-29

VERT suderino UAB „Kirtimų katilinė“ investicijas bei konstatavo, jog šilumos gamybos dedamosios nustatytos su pažeidimais


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Kirtimų katilinė" investicijas bei konstatavo, jog bendrovės direktoriaus įsakymu šilumos gamybos kainos dedamosios antriesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatytos su pažeidimais.

VERT suderino UAB „Kirtimų katilinė" investicijas beveik už 1, 746 mln. Eur (14,443 tūkst. Eur faktiškai įvykdytų ir 1 731,380 tūkst. Eur planuojamų investicijų).

Didžiausia UAB „Kirtimų katilinė" investicija skirta įrengti 2,5 MW galios absorbcinį šilumos siurblį, kuris padidins suminę katilinės galią  iki 23,25 MW. Absorbcinis šilumos siurblys surinks kartu su dūmais išmetamą šilumą ir juos atšaldys nuo išmetamų 50 °C iki 28-30 °C temperatūros, o ši šiluma bus panaudota termofikaciniam vandeniui šildyti. Absorbcinio šilumos siurblio įrengimas leis pagaminti didesnį šilumos kiekį iš atsinaujinančių energijos išteklių, taip mažinant gamtinių dujų vartojimą.

Bendrovė, perskaičiuodama šilumos bazinę kainą, neatsižvelgė į efektyvumo koeficientą, į naujai pradėtą eksploatuoti ilgalaikį turtą ir nenaudojamą, nusidėvėjusį ilgalaikį turtą bei neįvertino darbo užmokesčio sąnaudų ir su darbo santykiais susijusių mokestinių įmokų pokyčio. Bendrovė taip pat neįvertino faktinio elektros energijos bei vandens technologinėms reikmėms kainų pokyčio. Bendrovė neatsižvelgė ir į tai, jog ūkio subjektai, dalyvaudami šilumos aukcione, negali gauti daugiau pajamų, nei leistina gauti pajamų metinė apimtis.

VERT skaičiavimu dėl UAB „Kirtimų katilinė" 2019 metais gautų 135,318 tūkst. Eur papildomų pajamų, šilumos gamybos pajamų neatitikimo dedamoji yra -0,17 ct/kWh, kuria turi būti mažinama galutinė šilumos aukcione parduodamos šilumos kaina.

VERT konstatavo, jog UAB „Kirtimų katilinė" direktoriaus įsakymu šilumos gamybos kainos dedamosios antriesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatytos nesilaikant Šilumos kainų nustatymo metodikos, ir įpareigojo UAB „Kirtimų katilinė" per 30 kalendorinių dienų pašalinti pažeidimus. To nepadarius, VERT įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos gamybos kainos dedamąsias.

Išsamiai susipažinti su 2021-07-29 posėdžio medžiaga galite ČIA