Įeiti
Publikuota: 2021-07-29. Atnaujinta: 2021-07-29

VERT: skatinamos investicijos vandens sektoriuje, mažinančios klimato kaitą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) priėmė sprendimą pakeisti teisės aktus, kurie reglamentuoja kainodarinius principus vandens sektoriuje.

 Esminiai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo sektoriaus pakeitimai:

1.Skatinamos investicijos į klimato kaitos mažinimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo priemones. Numatyti kriterijai, kuriuos atitikusios įmonės galės gauti 1 proc. investicijų grąžos projektams, kurie prisideda įgyvendinant aplinkos apsaugos ir klimato kaitos mažinimo tikslus.

2.Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sektoriuje būtinosiomis sąnaudomis bus pripažįstamos ir viešojo intereso įmonių valdybos ar tarybos narių atlygis.

VERT priimti sprendimai dėl šių teisės aktų:

Šilumos kainų nustatymo metodika ir susiję teisės aktai.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika ir susiję teisės aktai.

 Išsamiai susipažinti su VERT 2021-07-29 posėdžio medžiaga galite ČIA.