Įeiti
Publikuota: 2021-07-30. Atnaujinta: 2021-07-30

VERT pakeitė Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarką


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarką.

Esminiai pakeitimai:

  • Investicijų projektai bus skirstomi į kategorijas ne pagal įsigyjamo turto paskirtį, bet pagal investicijų projekto tikslą. Apraše išskirtos šios investicijų projektų kategorijos: investicijų projektai, skirti įmonės turto funkcionavimui ir efektyviai veiklai užtikrinti, investicijų projektai, susiję su tiekimo saugumu ir diversifikavimu, bei investicijų projektai, susiję su sistemos plėtra dėl transportuotino energijos kiekio pokyčių. Šias investicijų projektų kategorijas numatyta taikyti tiek bendrai derinamų investicijų sąrašu, tiek individualiai derinamiems investicijų projektams;

  • kiekvienai kategorijai priskiriami investicijų projektai bus skirstomi į pakategores, pagal kurias jiems bus keliami skirtingi informacijos teikimo reikalavimai;

  • detalizuota, kokias prielaidas turėtų įvertinti įmonė, nustatydama investicijų projekto investicijų vertę, planuojamų pajamų ir veiklos sąnaudų pokyčių dydžius, taip pat pateiktas nebaigtinis ekonominių naudų sąrašas pagal investicijų projektų kategorijas;

  • pakeistos bendrai derinamų investicijų sąrašo ir investicijų įgyvendinimo ataskaitos formos, numatant, investicijų projektų grupavimą pagal kategorijas;

  • priklausomai nuo kategorijos, kuriai priskiriamas investicijų projektas, numatyta individualiai derinamų investicijų projekto finansinio ir (ar) ekonominio vertinimo tvarka bei kriterijai;

  • aprašyta techninio investicijų projekto pagrįstumo vertinimo procedūra;

  • numatyti nauji investicijų derinimo procesai: projektai, skirti pakeisti reguliuojamosios įmonės eksploatuojamą reguliuojamą ilgalaikį turtą, kuriais perkamos paslaugos iš išorės (OPEX projektai) ir su energetikos inovacijų diegimu susijęs investicijų projektas.

  • Numatyti kriterijai projektams, kuriuos įgyvendinusios įmonės galės gauti papildomą investicijų grąžą.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-07-29 posėdžio medžiaga galite ČIA