Įeiti
Publikuota: 2021-07-29. Atnaujinta: 2021-07-29

VERT: keičiami kainodaros principai šilumos sektoriuje


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama suvienodinti konkurencinę šilumos gamybos aplinką, pakeitė taikomus kainodarinius principus.

Esminiai šilumos sektoriaus pakeitimai:

  1. Skaičiuojant kogeneracinių jėgainių būtinąsias sąnaudas bei konkurencinėje gamybos veikloje dalyvaujančių ūkio subjektų parduodamos šilumos kainos „lubas", bus taikomi tie patys efektyvumo rodikliai, kaip ir likusioms šilumos sektoriuje veikiančioms įmonėms.

  2. Siekiant subalansuoti bendrame technologiniame cikle gaminamų šilumos ir elektros veiklos rezultatą, kogeneracinės jėgainės bendras pelnas (nuostoliai) proporcingai veiklų pajamoms paskirstomi tarp veiklų.

  3. Šilumos sektoriuje kaip būtinosios sąnaudos bus pripažįstamos ir viešojo intereso įmonių valdytos ar tarybos narių atlygis.

VERT priimti sprendimai dėl šių teisės aktų:

Šilumos kainų nustatymo metodika ir susiję teisės aktai;

Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika;

Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašas;

Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašas;

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-07-29 posėdžio medžiaga galite ČIA