Įeiti
Publikuota: 2021-07-29. Atnaujinta: 2021-07-29

VERT: atliktas vandentvarkos įmonių finansinio pajėgumo vertinimas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atlikusi licencijuojamų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų 2020 m. finansinio pajėgumo vertinimą, konstatavo, kad 1 ūkio subjekto finansinis pajėgumas nėra pakankamas licencijuojamai veikai vykdyti, nes ūkio subjekto nuosavas kapitalas yra mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo.

BUAB „Gargždų plytų gamykla" įpareigota per 30 kalendorinių dienų pateikti VERT savo paaiškinimus dėl esamos finansinės situacijos, juos pagrindžiančius dokumentus bei finansines ataskaitas, sudarytas 2021 m. liepos 31 d., pakartotiniam vertinimui atlikti.

Atliekant vandentvarkos sektoriaus 2020 m. finansinio pajėgumo vertinimą buvo analizuojami 59 įmonių rodikliai.

VERT, vykdydama licencijuojamų geriamojo vandens tiekimo, nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančių įmonių veiklos priežiūrą, finansinio pajėgumo vertinimą atlieka ne rečiau kaip kartą per metus.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-07-29 posėdžio medžiaga galite ČIA.