Įeiti
Publikuota: 2021-07-22. Atnaujinta: 2021-07-22

ACER paskelbė viešą konsultaciją dėl ilgalaikių perdavimo teisių paskirstymo taisyklių harmonizavimo


Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) paskelbė viešas konsultacijas dėl ilgalaikių perdavimo teisių paskirstymo taisyklių  harmonizavimo (HAR).

Visos suinteresuotosios šalys kviečiamos teikti pastabas iki 2021 m. rugpjūčio 27 d.

Kodėl turėtumėte prisidėti?

Visų ES perdavimo sistemos operatorių pateiktomis derinti taisyklėmis užtikrinamas skaidrus ir nediskriminacinis ilgalaikių perdavimo teisių pajėgumų paskirstymas visiems rinkos dalyviams.

Šiose konsultacijose ACER daugiausia dėmesio skiria nuostatoms dėl siūlomos atlygio už ilgalaikes perdavimo teises (LTTR) viršutinės ribos.

Kokie yra tolesni veiksmai?

ACER tikisi priimti sprendimą iki 2021 m. lapkričio 30 d., kad būtų galima laiku įgyvendinti naujai iš dalies pakeistą HAR iki metinio LTTR aukciono, kuris vyks 2021 m. gruodžio mėn.

Teisinis terminas galutiniam sprendimui priimti yra 2021 m. gruodžio 25 d.

Sužinokite daugiau apie ACER viešąsias konsultacijas.