Įeiti
Publikuota: 2021-07-15. Atnaujinta: 2021-07-15

VERT skyrė baudą AB „Klaipėdos energija“ už šilumos supirkimą, nesilaikant sutarties sąlygų


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skyrė baudą AB „Klaipėdos energija" už reguliuojamos veiklos pažeidimą.

AB „Klaipėdos energija" pažeidė galiojantį teisinį reglamentavimą, nes kas mėnesį nustatydama iš UAB „Fortum Klaipėda" superkamus šilumos kiekius, neatsižvelgė į bendrovės šilumos energijos pirkimo–pardavimo sutartyje AB „Klaipėdos energija" nurodytą 67 MW termofikacinės elektrinės šilumos gamybos galią ir nustatė supirkti ir faktiškai supirko didesnius šilumos kiekius, negu būtų supirkti UAB „Fortum Klaipėda" veikiant sutartyje nurodyta 67 MW termofikacinės elektrinės šilumos gamybos galia.

Šilumos tiekėjas, nustatydamas iš nepriklausomo šilumos gamintojo superkamus šilumos kiekius, privalo atsižvelgti į šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytą šilumos gamybos galią ir nustatyti tokį šilumos gamybos režimą, kad tam tikro nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos galia neviršytų sutartyje nurodytos to gamintojo maksimalios šilumos gamybos galios.

Taip pat ir šilumos tiekėjas negali numatyti iš tam tikro nepriklausomo šilumos gamintojo supirkti didesnio šilumos kiekio, negu būtų pagamintas tam gamintojui veikiant maksimalia sutartyje nurodyta šilumos gamybos galia.

VERT, įvertinusi pažeidimo aplinkybes, nustatė, jog bendrovė pažeidė galiojantį teisinį reglamentavimą nustatydama iš UAB „Fortum Klaipėda" superkamus šilumos kiekius, neatsižvelgė į sutartyje nurodytą 67 MW termofikacinės elektrinės šilumos gamybos galią ir nustatė supirkti ir faktiškai supirko didesnius šilumos kiekius. Šis pažeidimas vartotojams taikomai šilumos kainai įtakos neturėjo, tačiau iškilo grėsmė patikimam šilumos tiekimui ir šilumos tinklų išbalansavimui. Taip pat buvo pažeisti kitų nepriklausomų šilumos gamintojų teisėti lūkesčiai šilumą gaminti sutartyje nurodyta galia.  

Už padarytą pažeidimą VERT skyrė UAB „Klaipėdos energija" 5670,25 Eur baudą, kurią įmonė įpareigota sumokėti per 30 dienų bei apie sumokėjimą informuoti VERT.