Įeiti
Publikuota: 2021-07-15. Atnaujinta: 2021-07-15

VERT bendrovei UAB „Miesto energija“ skyrė baudą už reguliuojamos veiklos pažeidimą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) bendrovei UAB „Miesto energija" už reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimą skyrė baudą. 

UAB „Miesto energija" pažeidė Šilumos ūkio įstatymą, nes Klaipėdos Laisvosios ekonominės zonos (KLEZ) sistemos šilumos poreikiui patenkinti iš AB „Klaipėdos energija" (KLE) supirko 797 MWh šilumos pagal KLE su bendrove sudarytą sutartį ne šilumos aukciono būdu.

VERT, atsižvelgdama į tai, jog bendrovė iš KLE šilumą pirko tik tais mėnesiais, kai įsigyti jos nebuvo galimybės šilumos aukciono būdu (UAB „Orion Global Pet" negalint vykdyti NŠG veiklos), bei į tai, jog toks pažeidimas pakartotinis, anksčiau UAB „Miesto energija" jau buvo skirta bauda už tokio paties pobūdžio pažeidimą, nutarė bendrovei skirti 771,60 Eur baudą.

VERT įpareigojo UAB „Miesto energija" baudą sumokėti per 30 kalendorinių dienų ir apie sumokėjimą informuoti VERT.