Įeiti
Publikuota: 2021-07-15. Atnaujinta: 2021-07-15

Nustatyta UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos bazinė kaina


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos bazinę kainą 5 metų reguliavimo periodui –  4,39 ct/kWh be PVM. 

UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos, ct/kWh be PVM

Tauragės šilumos tinklai kaina 2021-07-14.JPG

VERT UAB Tauragės šilumos tinklams apskaičiavo 2,4 mln. Eur būtinųjų metinių sąnaudų (įskaitant investicijų grąžą), t. y. 134,69 tūkst. Eur arba 5,24 proc. mažiau palyginus su bendrovės projektu.

Taip pat VERT įvertino, kad ankstesniais laikotarpiais dėl kuro kainų skirtumo papildomai gautas pajamas 163,28 tūkst. Eur ir 8,51 tūkst. Eur nesusigrąžintų mokestinių įsipareigojimų sąnaudų, kurias Tauragės rajono savivaldybės taryba turi įvertinti nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

UAB Tauragės šilumos tinklų bazinės kainos kuro struktūroje didžiąją dalį sudaro medienos kilmės biokuras (skiedros) (98,56 proc.), likusi dalis – skalūnų alyva, durpės.

UAB Tauragės šilumos tinklai kasmet vidutiniškai pagamina ir į tinklą patiekia apie 69,34 tūkst. MWh šilumos energijos, kuri tiekiama Tauragės rajono savivaldybėje Tauragės miesto bei Eičių kaimo teritorijose, 5 522 vartotojams, iš kurių – 94 proc. gyventojai.

2016–2019 m. bendrovė į šilumos ūkį investavo 2 833,44 tūkst. Eur, iš kurių 35,9 proc. finansuota ES struktūrinių fondų ir kitų fondų lėšomis, 30,1 proc. – paskolomis. Didžiausia investicija skirta centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimui (projekto vertė – 1 410,76 tūkst. Eur).

VERT nustatyta UAB Tauragės šilumos tinklų nauja šilumos bazinė kaina bus pradėta taikyti Tauragės rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

VERT taip pat nustatė UAB Tauragės šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamąsias: projekcinė 2021 m. birželio mėn. karšto vandens kaina daugiabučių namų gyventojams (4,88 Eur/m3), lyginant su galiojančia (4,85 Eur/m3), didėja 0,03 Eur/m3.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-07-15 posėdžio medžiaga galite ČIA.