Įeiti
Publikuota: 2021-07-08. Atnaujinta: 2021-07-08

VERT skelbia Gamtinių dujų tranzito ataskaitą už 2020 m.


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) parengė ir pateikė Vyriausybei Gamtinių dujų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją ataskaitą už 2020 m.

2020 m. dujų tiekimo sutrikimo nebuvo, todėl neribotas tranzitu gabenamų dujų kiekis taip pat nebuvo. Dujų tiekimo sutrikimo atveju tranzitu gabenamų dujų kiekis ribojamas proporcingai šalies vartotojams ribojamam dujų kiekiui. Nutraukus dujų tiekimą, iš karto  nutraukiamas jų gabenimas tranzitu. Visiško dujų tiekimo nutraukimo atveju vamzdyne esančios dujų atsargos naudojamos tik pažeidžiamų vartotojų poreikiams.

2020 m. 65 proc. į Lietuvą importuotų dujų buvo patiekta per SGD terminalą Klaipėdoje. Šiuo metu šis dujų tiekimo patikimumo rodiklis siekia 153,4 % ir viršija reikalaujamą 100 % reikšmę. Dujų tiekimo sutrikimo pagrindiniu dujotiekiu atveju visi vartotojai galimai bus aprūpinti dujomis. Lyginant su ankstesniu (2016 m.) vertinimu dujų tiekimo patikimumo rodiklis padidėjo beveik 36,4 procentiniais punktais.

Esminiai 2020 m. tranzito veiklos rodikliai:

Tranzitu į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį 2020 m. transportuota 24 902 GWh gamtinių dujų (palyginus su 2019 m., tranzito apimtys sumažėjo 4,23 proc., su 2018 m. sumažėjo 10,53 proc.)

Kotlovkos dujų apskaitos stoties, per kurią į Lietuvos Respubliką transportuojamos gamtinės dujos, maksimalūs techniniai pajėgumai – 325 433 MWh per parą.

  • Maksimalus pajėgumų panaudojimas 2020 m. siekė 105 491 MWh per parą, t. y. 3,40 proc. mažesnis, palyginus su tranzitui rezervuotu perdavimo sistemos pajėgumu. Mažesnį pajėgumų išnaudojimą 2020 m. nulėmė sumažėjusi dujų paklausa.
  • Minimalus pajėgumų panaudojimas tranzitui 2020 m. buvo 20 507 MWh per parą. Tranzito dujų kiekio svyravimai 2020 m. buvo nedideli.

Gamtinių dujų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją ataskaitą už 2020 m. atsisiųskite.

Ankstesnių metų gamtinių dujų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją ataskaitos skelbiamos VERT tinklapyje.