Įeiti
Publikuota: 2021-07-07. Atnaujinta: 2021-07-07

Viešoji konsultacija dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir kt. projektą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešajai konsultacijai Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo projektą bei viešąją konsultaciją dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektąpastabas ir pasiūlymus kviečiame teikti iki liepos 19 d.

Esminiai pakeitimai Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo apraše:

  • Atliktas aprašo papildymas, pagal kurį ūkio subjektui, vykdančiam sąnaudų paskirstymą, leidžiama reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) priskirti vartotojų daugiabučiuose namuose, 85 proc. beviltiškų skolų (be PVM), kai skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu, arba likviduotas, arba bankrutavęs, sąnaudas.

  • Atlikti pakeitimai, numatantys, jog, leidžiama ūkio subjektui, vykdančiam sąnaudų paskirstymą, reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) priskirti viešo intereso įmonių valdybos narių atlygio sąnaudas.

  • Atliktas pakeitimas, numatantis, jog Audito ataskaitoje nurodytos metinių reguliuojamosios veiklos ataskaitų klaidos privalo būti ištaisytos ir VERT pateiktas patikslintas pagal auditorių pastabas metinis reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys.

Esminiai pakeitimai Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikoje:

  • Atlikti pakeitimai, atsižvelgiant į Investicijų grąžos metodiką, kurioje numatyta, kad investicijų projektams, įgyvendinantiems Klimato kaitos mažinimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, aplinkos apsaugos tikslus, nustatytus atskiriems reguliuojamiems sektoriams Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, Nacionaliniame energetikos ir klimato kaitos srities veiksmų plane 2021–2030 m. ir Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijoje ir prisidedantiems prie teigiamo poveikio šiuose strateginiuose dokumentuose nustatytiems rodikliams pagal atskirų sektorių kainodaros metodikas, VERT gali skirti papildomą 1 proc. investicijų grąžos priedą.

  • Atlikti pakeitimai, numatantys, jog šis priedas skiriamas pagal kriterijus ir tvarką, numatytus VERT patvirtintame Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos apraše ar kituose VERT patvirtintuose teisės aktuose.

⁎⁎⁎⁎

  • Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 2135270, el. laišku: info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.
  • Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2021 m. liepos 19 d. (imtinai).
  • Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".