Įeiti
Publikuota: 2021-07-02. Atnaujinta: 2021-07-02

Nustatyta UAB „Molėtų šiluma“ šilumos bazinė kaina


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė UAB „Molėtų šiluma" šilumos bazinę kainą 3 metų reguliavimo periodui – 5,33 ct/kWh be PVM.  

UAB „Molėtų šiluma" šilumos kainos, ct/kWh be PVM

Molėtų šiluma kainos 2.JPG

VERT UAB „Molėtų šiluma" apskaičiavo 1,04 mln. Eur būtinųjų metinių sąnaudų (įskaitant investicijų grąžą), t. y. 46,51 tūkst. Eur, arba 4,27 proc. mažiau palyginus su bendrovės projektu.

Taip pat VERT įvertino, kad ankstesniais laikotarpiais UAB „Molėtų šiluma" patyrė 13,20 tūkst. Eur papildomų sąnaudų dėl  kuro kainų  skirtumo ir nepadengtų mokestinių įsipareigojimų, kurias Molėtų rajono savivaldybės taryba turi įvertinti, nustatydama šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams.

UAB „Molėtų šiluma" šilumos bazinės kainos kuro struktūroje didžiąją dalį sudaro biokuras (97,76 proc.), likusi dalis – malkinė mediena, mazutas. 

UAB „Molėtų šiluma" kasmet vidutiniškai pagamina ir į tinklą patiekia apie 24 tūkst. MWh šilumos energijos, kuri tiekiama Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje – Molėtų miesto, Alantos, Giedraičių ir Joniškio miestelio, Kijėlių, Levaniškių, Suginčių kaimo teritorijoje, 1 847 vartotojams, iš kurių 97,13 proc. – gyventojai.

2016–2019 m. bendrovė į šilumos ūkį investavo 1629,74 tūkst. Eur., iš kurių 38,85 proc. finansuota iš ES struktūrinių fondų lėšų. Didžiausia investicija – šilumos tiekimo tinklų modernizacija Ąžuolų-Vilniaus g. Molėtų mieste (projekto vertė 779,25 tūkst. Eur).

VERT nustatyta UAB „Molėtų šiluma" nauja šilumos bazinė kaina bus pradėta taikyti Molėtų rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

VERT taip pat nustatė UAB „Molėtų šiluma" karšto vandens kainos dedamąsias: projekcinė 2021 m. birželio mėn. karšto vandens kaina daugiabučių namų vartotojams (6,55 Eur/m3), lyginant su galiojančia (6,85 Eur/m3), mažėja 0,30 Eur/m3 .

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-07-01 posėdžio medžiaga galite ČIA.