Įeiti
Publikuota: 2021-11-30. Atnaujinta: 2021-11-30

VERT: nuo 2022 m. sausio 1 d. keisis prijungimo prie ESO tinklų įkainiai


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti, kad vartotojai už įrenginių prijungimą prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) skirstomųjų tinklų mokėtų pagrįstą kainą, patvirtino prijungimo įkainius atskiroms vartotojų grupėms.

Nauji įkainiai bus taikomi apskaičiuojant prijungimo įmoką asmenims, kurie sutartis dėl elektros įrenginių prijungimo pasirašys po 2022 sausio 1 d.

Palyginus su šiuo metu galiojančiais įkainiais​, ESO I vartotojų grupei įkainis už 1 kW leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą didėja, II, III vartotojų grupėms - mažėja, atitinkamai 13,68 proc., 27,51 proc.

Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, kai projektą vartotojas rengia savo lėšomis, II ir III grupės vartotojams mažėja 9–22 proc.. Kitiems vartotojams maksimali kompensuotina projektavimo kaina mažėja 39–60 proc.

Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainius (100 proc.) (be PVM):​

 

 Vartotojų grupė

Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Eur

Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimo, Eur

 Projekto parengimo įkainis, Eur

Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur
I grupė28,82
II grupė83,0634,98572,83572,83
III grupė40,6842,66654,79654,79

Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji naudoti galia didesnė

nei 500 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

881,59

Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji naudoti galia ne mažesnė nei 1 MW

 

 

 

 

 

 

 

 

1 981,01


Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainiai pažeidžiamiems vartotojams (20 proc.) (be PVM):

 ​

 Vartotojų grupė

Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Eur

 Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimo, Eur

 Projekto parengimo įkainis, Eur

 Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur

I grupė5,76
II grupė16,617,00114,57458,26
III grupė8,148,53130,96523,83

Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji naudoti galia didesnė

nei 500 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

705,27


Kiti vartotojai, išskyrus (1) pažeidžiamus vartotojus, (2) vartotojus, kurių pirmą kartą prie skirstomųjų  tinklų prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 1 MW ar kurie didina leistinąją naudoti galią ne mažiau kaip 1 MW ir kurie skirstomųjų tinklų operatoriui įsipareigoja 10 metų nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų nemažinti leistinosios naudoti galios, bei (3) vartotojus, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra didesnė kaip 250 kW, ir gamintojus, kurių elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikia įrengti transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, taip pat statytojus (užsakovus), kurie pageidauja, suderinę su skirstomųjų tinklų operatoriumi, įrengti šiuos elektros tinklus ir organizuoti jų įrengimo darbus) apmoka 50 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų arba moka pagal šį dydį apskaičiuotą ir Tarybos patvirtintą įkainį, išskyrus atvejus, kai kituose įstatymuose nustatyta kitaip.

Įkainiai ir kaina nurodyta (be PVM):

 

 Vartotojų grupė​

Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Eur

 Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimo, Eur

 Projekto parengimo įkainis, Eur

 Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur

I grupė14,41
II grupė41,5317,49286,41286,41
III grupė20,3421,33327,40327,40

Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji

naudoti galia didesnė nei 500 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

440,80


Maksimali kompensuotina projektavimo kaina vartotojams, kurių įrengiama leistinoji naudoti galia ar didinama leistinoji naudoti galia ne mažesnė kaip 1 MW:

Vartotojų grupė​
Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji naudoti galia ne mažesnė nei 1 MW1 782,91


Vartotojams, kurių pirmą kartą prie skirstomųjų tinklų prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 1 MW ar kurie didina leistinąją naudoti galią ne mažiau kaip 1 MW ir kurie skirstomųjų tinklų operatoriui įsipareigoja 10 metų nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų nemažinti leistinosios naudoti galios, maksimali kompensuotina projektavimo kaina atitinka 90 proc. skirstomųjų tinklų operatoriaus praėjusiais kalendoriniais metais faktiškai patirtų sąnaudų vienam projekto vienetui parengti.

 ​
Maksimali projektavimo kaina, Eur
Vartotojų grupė2021 m.2022 m.Pokytis (%)
Vartotojai virš  1 MW4465,741782,91-60,08


Įkainis už galią – mokamas priklausomai nuo naujai įsirengiamos ar didinamos galios dydžio;
Įkainis už tinklą – mokamas priklausomai nuo tiesiamo tinklo trumpiausio geometrinio atstumo metrų skaičiaus;
Įkainis už projektą – mokamas, jei projektą rengia skirstomųjų tinklų operatorius;
Maksimali kompensuotina projektavimo kaina – suma, kuri kompensuojama vartotojui, kai šis vartotojas savo lėšomis rengia prijungimo projektą.​

* I grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia arba suminė leistinoji naudoti galia nesiekia 50 kW ir kurių įrenginiams prijungti ar įrenginių leistinajai naudoti galiai padidinti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 kV ir (ar) 10 kV kabelinių ir (ar) oro linijų, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių, kabelių skirstomųjų spintų) ir nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaujantis Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127, 14 punktu, rengia ir derina vartotojai.

II grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia arba suminė leistinoji naudoti galia nesiekia 100 kW (išskyrus I grupės vartotojus).

 III grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia arba suminė leistinoji naudoti galia yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai).

** Kiti vartotojai (išskyrus: (1) pažeidžiamus, (2) vartotojus, kurių pirmą kartą prie skirstomųjų tinklų prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 1 MW ar kurie didina leistinąją naudoti galią ne mažiau kaip 1 MW ir kurie skirstomųjų tinklų operatoriui įsipareigoja 10 m. nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų nemažinti leistinosios naudoti galios, bei (3) vartotojus, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra didesnė kaip 250 kW, ir gamintojus, kurių elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikia įrengti transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, taip pat statytojus (užsakovai) nurodytais atvejais, kurie pageidauja Energetikos ministerijos nustatyta tvarka, suderinę su skirstomųjų tinklų operatoriumi, įrengti šiuos elektros tinklus ir organizuoti jų įrengimo darbus).

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-30 posėdžio medžiaga galite ČIA.