Įeiti
Publikuota: 2021-11-30. Atnaujinta: 2021-11-30

VERT: mažėja prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos įkainiai buitiniams vartotojams


​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino naujus buitinių vartotojų prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) gamtinių dujų sistemos įkainius*, kurie įsigalios 2022 m. sausio 1 d.

Prijungimo įkainiai  2-3 vartotojų grupėms (vartojantiems daugiau kaip 300 m3 dujų per metus) 2022 metais, lyginant su 2021 metais, mažėja dėl praėjusio laikotarpio išaugusio vartotojų prijungimo prie skirstomojo tinklo skaičiaus ir atitinkamai mažėjant 1 vartotojui tenkančių faktinių investicijų. Pastovioji dalis mažėja 58,16 proc., kintamoji – 43,19 proc.

1 lentelė. Apskaičiuotos pastovi ir kintama naujų II-III pogrupio vartotojų prijungimo įkainio dalys

Picture1.png

1 pav. 1 vartotojui tenkančios faktinės investicijos, tūkst. Eur.

Picture2.png

* Prijungimo įkainis buitiniam vartotojui susideda iš dviejų dalių: fiksuota dalis, nepriklausanti nuo prijungimo atstumo, ir kintanti dalis, priklausanti nuo atstumo (individualiai prijungiamoms vartotojų sistemoms mokama už geometrinį reikalingo nutiesti dujotiekio atstumą, o  praeityje suformuotame kvartale arba bendros vartotojų grupės prijungiamoms vartotojų sistemoms – už faktiškai tenkantį atstumą (m)).

 

Išsamiai susipažinti su VERT  2021-11-30 posėdžio medžiaga galite ČIA.