Įeiti
Publikuota: 2021-11-30. Atnaujinta: 2021-11-30

Nustatytos izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos viršutinės ribos 2022 metams


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė UAB Kauno termofikacijos elektrinės, AB „ORLEN Lietuva“, AB „Ache​ma“, AB „Panevėžio energija“ ir AB „Ignitis gmayba“ izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos viršutines ribas 2022 metams.

Elektros energetikos įstatyme nustatyta, jog gamintojų, kurie teikia izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo paslaugas, kainos reguliuojamos, kai elektros energetikos sistemos veikimui užtikrinti yra reikalingi visų gamintojų, galinčių teikti tretinį aktyviosios galios rezervą ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo paslaugas, elektros energijos generavimo pajėgumai.

Taip pat VERT nustatė ir AB „Ignitis gamyba“  Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės ir Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo paslaugos pajamų viršutinę ribą 2022 metams.

VERT nustatė, kad LITGRID AB atsiskaito su AB „Ignitis gamyba“ UAB Kauno termofikacijos elektrine, AB „ORLEN Lietuva“, AB „Achema“, AB „Panevėžio energija“ už gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos sąnaudas, taikydama ataskaitiniu laikotarpiu galiojančią VERT nustatytą gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-30 posėdžio medžiaga galite ČIA