Įeiti
Publikuota: 2021-11-26. Atnaujinta: 2021-11-26

VERT suderino AB „Panevėžio energija“ investicijas


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „Panevėžio energija“ 2013–2020 metų investicijas, kurių vertė už 2 mln. 605 tūkst. Eur. Bendrovės teikiamos derinti investicijos finansuojamos nuosavomis lėšomis bei ES Struktūrinių fondų lėšomis.

Bendrovė investavo į šilumos tiekimo sistemų atnaujinimą ir modernizavimą Panevėžio apskrityje: buvo padidinti šilumos gamybos pajėgumai ir užtikrintas saugus šilumos perdavimas.

Naujais buvo pakeista įvairaus diametro susidėvėjusių ir avaringų šilumos tinklų Panevėžyje, Kupiškyje, Zarasuose, Kėdainiuose, Pasvalyje, Rokiškyje. Dėl rekonstrukcijos buvo gerokai sumažinti metiniai šilumos nuostoliai.

Panevėžio mieste buvo rekonstruotos 1 247 m ilgio susidėvėjusios šilumos perdavimo trasos. Viena rekonstruota atkarpa, eksploatuota 20 metų, pakeista į sužiedinimą, kad būtų užtikrintas patikimas šilumos tiekimas Panevėžio miesto ligoninei.

Kupiškio, Kėdainių, Zarasų, Pasvalio, ir Rokiškio šilumos tinklų rajonuose rekonstruotos atitinkamai 470 m, 396 m, 591 m, 314 m, 225 m ilgio šilumos perdavimo trasos, kuriose eksploatavimo metu buvo nustatyti gedimai.

Bendrovė investavo ir į Panevėžio elektrinės katilinės kapitalinį remontą. Susidėvėjęs nuo 1971 metų eksploatuotas katilas nebeužtikrino patikimo šilumos tiekimo bei saugumo, todėl remonto metu buvo pakeisti ekraninės ir konvektyvinės dalių vamzdynai, atnaujinta katilo šiluminė izoliacija.

Įgyvendinant investicijas buvo atnaujinta ir kitų katilinių įranga, ilgalaikis turtas, prijungta naujų šilumos vartotojų, pagerinta infrastruktūra.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-26 posėdžio medžiaga galite ČIA.