Įeiti
Publikuota: 2021-11-19. Atnaujinta: 2021-11-19

VERT leido LITGRID AB atidėti prisijungimą prie Europos dažnio atkūrimo rezervų balansavimo energijos mainų platformos


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB prašymą vėliau nei numatyta prisijungti prie Europos rankinio aktyvinimo dažnio atkūrimo rezervų (MARI platforma) balansavimo energijos mainų platformos. Pagal 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamentą (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės (Reglamentas), numatyta, jog negavus išimties visi perdavimo sistemos operatoriai prie MARI platformos turi prisijungti iki 2022 m. liepos 24 d.

Vadovaujantis Reglamento nuostatomis, LITGRID AB kartu su Latvijos ir Estijos perdavimo sistemos operatoriais (PSO) parengė prašymą leisti nukrypti nuo numatytos prisijungimo prie MARI datos ir nurodė objektyvias tokio prašymo priežastis. VERT, atsižvelgusi į šį prašymą, suteikė išimtį, pagal kurią PSO prisijungs prie MARI kartu su Šiaurės šalių PSO, bet ne vėliau kaip 2024 m. liepos 24 d.

Baltijos šalių elektros energijos sistemos daugiausia balansavimo energijos gauna iš Šiaurės šalių PSO. Prisijungimas prie MARI platformos vienu metu su Šiaurės šalių PSO rinkos dalyviais yra svarbus todėl, kad būtų galima toliau tęsti bendradarbiavimo procesą, jog būtų užtikrinta likvidi balansavimo rinka ir saugus bei ekonomiškai efektyvus Baltijos šalių elektros energijos sistemos balansavimas. Siekiant efektyviai išnaudoti MARI rinką ir neturėti kelių skirtingų balansavimo režimų regione, Baltijos šalių prisijungimas prie MARI platformos turi būti suderintas su kaimynių valstybių, ypač Šiaurės šalių, pasiruošimo ir prisijungimo prie MARI platformos. Tikimasi, kad Šiaurės šalių PSO prie MARI platformos prisijungs 2023 m. III ketv. – 2024 m. II ketv.​

Prisijungimas prie bendrų Europos rinkos platformų ir dalyvavimas bendruose sistemos valdymo ir rinkos mechanizmuose yra viena iš būtinų sąlygų Baltijos šalimų sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais.

Energijos balansavimo platformos, tokios kaip MARI, leis ES valstybėms narėms dalintis ištekliais, kuriuos naudoja jų perdavimo sistemos operatoriai (PSO), kad būtų užtikrintas balansas tarp elektros gamybos ir vartojimo. Prisijungimas prie MARI platformos padidins sistemos patikimumą, operatorių ir rinkos dalyvių veiklos efektyvumą bei sukurs galimybes integruoti daugiau elektros gamybos iš atsinaujinančių išteklių.

​ 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-19 posėdžio medžiaga galite ČIA.