Įeiti
Publikuota: 2021-11-19. Atnaujinta: 2021-11-19

VERT: Gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamoji 2022 metams mažėja 26,94 proc.Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos – 252,86 Eur/(MWh/parą/metus), taikomą nuo 2022 m. sausio 1 d. Saugumo dedamoji mažėja 26,94 proc.

Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos yra vartotojams taikomos dujų kainos dalis, kuri kiekvienais metais koreguojama atsižvelgiant į faktines sąnaudas.

Saugumo dedamoji skirta  suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo, jo infrastruktūros ir jungties pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, Būtinojo kiekio tiekimo pagrįstoms sąnaudoms bei administravimo sąnaudoms kompensuoti.

Skaičiuojant Saugumo dedamąją vertinama:

 -SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis ateinantiems metams. Ji lygi 149,88 Eur/(MWh/parą/metus).

-Skirtumas tarp paskirtojo tiekėjo už Būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos už per ataskaitinį mėnesį išdujintą ir (ar) perkrautą SGD kiekį ir vidutinės importo kainos.

-SGD terminalo Būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudos.

-Paskirtojo tiekėjo SGD terminale technologinėms reikmėms sunaudoto SGD kiekio sąnaudos.

-Paskirtojo tiekėjo pajamų nuokrypis.

-SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudos.

Saugumo dedamosios mažėjimą lėmė sumažėjęs skirtumas tarp paskirtojo tiekėjo už būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos už per ataskaitinį mėnesį išdujintą ir perkrautą SGD kiekį ir vidutinės importo kainos.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-19 posėdžio medžiaga galite ČIA.​