Įeiti
Publikuota: 2021-11-16. Atnaujinta: 2021-11-16

VERT paskelbė AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jų taikymo tvarką


​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), patikrinusi, ar AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pateiktos persiuntimo paslaugų kainos neviršija nustatytų viršutinių ribų ir nediskriminuoja atskirų vartotojų grupių, priėmė sprendimą paskelbti 2022 m. persiuntimo paslaugos kainas ir jų taikymo tvarką bei suderino bendrovės patvirtintą Elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų diferencijavimo metodiką.

2022 m. AB „Energijos skirstymo operatorius“ taikys persiuntimo paslaugos kainą, susidedančią iš pagal atskiras vartotojų grupes ir įtampą (vidutinė įtampa ir žema įtampa) diferencijuotų:

- perdavimo paslaugos kainos –  0,684 ct/kWh be PVM (2021 m. –0,721 ct/kWh  be PVM);

- sisteminių paslaugų kainos0,589 ct/kWh be PVM (2021 m.  – 0,762 ct/kWh be PVM);

- skirstymo paslaugų vidutinės įtampos ir žemos įtampos tinklais kainų.

Taip pat visi vartotojai, atsiskaitydami už elektros energijos persiuntimo paslaugas, sumoka viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainą, o nuo 2021 m. buitiniai vartotojai – skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomą dedamąją. Šios kainos nėra įtrauktos į persiuntimo tarifą.

VERT įpareigojo ESO iki 2022 m. vasario 1 d. pateikti siūlymą dėl Elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų diferencijavimo metodikos pakeitimo, numatant nuo 2023 metų planuojamą taikyti optimalų galios dedamosios dydį buitiniams vartotojams, bei kitus pakeitimus įvertinus VERT planuojamos suformuoti tarpinstitucinės darbo grupės pasiūlymus, kurie galėtų būti taikomi 2023 metams.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-16 posėdžio medžiaga galite ČIA.​