Įeiti
Publikuota: 2021-11-16. Atnaujinta: 2021-11-16

VERT skyrė UAB „Trakų energija“ baudą už reguliuojamos veiklos pažeidimus


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nutarė UAB „Trakų energija“ už reguliuojamos veiklos pažeidimą skirti 3 742 Eur dydžio baudą.

UAB „Trakų energija“ vartotojams tiekė šilumą pažeisdama ne tik Šilumos kainų nustatymo metodiką, tačiau ir nesilaikydama Šilumos ūkio įstatymo principo – mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams. Dėl šios priežasties bendrovei skirta bauda ir bendrovė įpareigota ją sumokėti per 30 dienų ir apie sumokėjimą informuoti VERT.

Bendrovė nepagrįstai reguliuojamai veiklai priskyrė sąnaudas. VERT atliko UAB „Prienų energija“ (dabar UAB „Trakų energija“) planinį patikrinimą, kuriam buvo pritarta VERT 2021 m. gegužės 21 d. posėdyje. Tikrinimo komisija UAB „Prienų energija“ patikrinimo akte įvertino reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, ekonominį pagrįstumą bei atitikimą teisės aktų reikalavimams ir nustatė UAB „Prienų energija“ neatitikimus laikotarpiu nuo 2013 m. spalio 1 d. – 2016 m. rugsėjo 30 d. reguliuojamos veiklos ataskaitose bei konstatavo UAB „Prienų energija“ papildomai gautas pajamas dėl investicijų grąžos viršijimo – Prienų padalinio papildomai gautos pajamos sudarė 173 850 Eur, o Trakų padalinio papildomai gautos pajamos – 92 894 Eur.​

Po atlikto bendrovės planinio patikrinimo nutarta, kad bendrovė pažeidė Šilumos ūkio įstatymą, Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatas, reglamentuojančias sąnaudų atskyrimą.