Įeiti
Publikuota: 2021-11-16. Atnaujinta: 2021-11-16

Nustatytos elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinės ribos 2022 metams


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba AB „Ignitis gamyba“, AB „Panevėžio energija“, UAB Kauno termofikacijos elektrinei ir AB „ORLEN Lietuva“, t. y. didelę įtaką turintiems asmenims, 2022 metams nustatė rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutines ribas (be PVM).

Nustatytos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinės ribos 2022 metams (be PVM):

  • AB „Ignitis gamyba“ padalinio Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainos viršutinė riba;
  • AB „Ignitis gamyba“ padalinio Lietuvos elektrinės 7-8 ir kombinuoto ciklo blokų tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainų viršutinės ribos pastoviosioms sąnaudoms, atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą, padengti;
  • AB „Ignitis gamyba“ padalinio Lietuvos elektrinės 7-8 blokų tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainų viršutinės ribos gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos sąnaudoms padengti – 1,21 EUR/MW/h;
  • AB „Ignitis gamyba“ padalinio Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo bloko tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainos viršutinė riba gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos sąnaudoms padengti – 1,54 EUR/MW/h;
  • UAB Kauno termofikacijos elektrinės tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainos viršutinė riba;
  • AB „ORLEN Lietuva“ tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainos viršutinė riba;
  • AB „Panevėžio energija“ tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainos viršutinė riba pastoviosioms sąnaudoms, atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą, padengti;
  • AB „Panevėžio energija“ tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainos viršutinė riba gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos sąnaudoms padengti – 1,25 Eur/MW/h.
  • Taip pat nustatyta, kad LITGRID AB atsiskaito su AB „Ignitis gamyba“, AB „Panevėžio energija“, UAB Kauno termofikacijos elektrine ir AB „ORLEN Lietuva“ už gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos sąnaudas, taikydama ataskaitiniu laikotarpiu galiojančią VERT nustatytą gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-16 posėdžio medžiaga galite ČIA