Įeiti
Publikuota: 2021-11-12. Atnaujinta: 2021-11-12

Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešąją konsultaciją dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo projekto. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki lapkričio 16 d.

Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos projekte Nr. 1 buvo padaryta klaida dėl taikomų palūkanų dydžio gamtinių dujų tiekimo įmonėms ir vartotojams. Atitinkamai VERT koreguoja ir teikia pakoreguotą Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos projektą Nr. 2.

Atlikti šie esminiai pakeitimai:

  • Lyginant su projektu Nr. 1 – pinigų kainos nustatymui negrąžintai pinigų daliai taikoma,2 proc. skolinto kapitalo kaina, kai įmonė grąžina lėšas ir moka palūkanas vartotojui. Kai vartotojai grąžina įmonės negautas lėšas ir moka įmonei palūkanas, taikoma faktinė įmonės skolinto kapitalo kaina, tačiau ji negali būti didesnė nei 2 proc. palūkanų norma metams.
  • Kiti projektu Nr. 2 teikiami pakeitimai sutampa su projekte Nr. 1 nurodytais pakeitimais:
  • Nustatant gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams gali būti įtraukiama ir sumažinta gamtinių dujų (produkto) kaina.
  • Įmonei teikiant informaciją gamtinių dujų tarifų skaičiavimui ir nurodant sumažintą gamtinių dujų (produkto) kainą, įmonė turi pateikti:

a. tarifo skaičiavimą, įrodantį, kad skirtumas tarp suskaičiuoto ir tuo metu galiojančio tarifo yra didesnis kaip 40 proc.;

b. negrąžintų lėšų vartotojams ar įmonei išdėstymo modeliavimą;

c. Įmonės finansines galimybes dengti sąnaudas, susidariusias dėl prognozuojamos gamtinių dujų kainos ir į tarifą įtrauktos gamtinių dujų produkto kainos skirtumo;

d. pateikto siūlymo įtaką įmonės finansinio sverto rodikliams laikotarpiui, per kurį siūloma išdėstyti skirtumą.

  • VERT priėmus sprendimą dėl prognozuojamos gamtinių dujų (produkto) kainos mažinimo, skirtumas, susidaręs tarp to laikotarpio sumažintos prognozuotos ir faktinės gamtinių dujų (produkto) kainos, būtų išdėstomas per VERT nustatytą laikotarpį ir įvertinamas nustatant papildomą dedamąją prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos, taikomos buitiniams vartotojams.

Metodikos pakeitimai, reikalingi įgyvendinti Gamtinių dujų įstatymo nuostatas dėl gamtinių dujų rinkos finansinių priemonių taikymo bus atliekami vėliau, kadangi pakeitimai su finansinių išvestinių priemonių taikymu galėtų būti įgyvendinami tik nustatant gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams 2022 m. II pusmečiui.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki 2021 m. lapkričio 16 d. (imtinai) paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 2135270, el. laišku: [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.