Įeiti
Publikuota: 2021-11-11. Atnaujinta: 2021-11-11

VERT suderino BALTPOOL UAB šilumos aukcionų įkainį


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino BALTPOOL UAB t​aikomą įkainį už energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamas paslaugas energijos išteklių biržos šilumos aukcionų dalyviams.

VERT suderinimo BALTPOOL UAB biržos dalyviams taikomą prekybos BALTPOOL UAB energijos ištek​lių biržos prekybos šilumos aukcionų segmente įkainį – 15,65 Eur/1000 MWh (be PVM). Šiuo metu galiojantis 9,84 Eur/1000 MWh įkainis buvo suderintas 2018 m. gegužės 18 d.

Naujas įkainis bus taikomas nuo 2021 m. gruodžio 1 d.

Primename, jog atsižvelgdama į nuo 2018 m. gegužės 1 d. įsigaliojusį Šilumos ūkio įstatymo pakeitimą, kuris nustato, kad prekyba šilumos energija turi vykti elektroninėje erdvėje, VERT patvirtino teisės aktų paketą, reikalingą šilumos supirkimo el. erdvėje procedūroms organizuoti, taip pat nustatytas prekybos įkainis ir standartinės sutarčių sąlygos – el. aukcionus organizuoja energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL UAB.

El. aukcionai vyksta pagal VERT patvirtintą Šilumos aukciono reglamentą, atitinkamai pakeistas Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašas, Šilumos kainų nustatymo metodika, Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklės, Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadas, Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašas.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-11 posėdžio medžiaga galite ČIA