Įeiti
Publikuota: 2021-11-09. Atnaujinta: 2021-11-09

Vartotojui sudarant gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį, svarbu įsitikinti, ar gamtinių dujų tiekėjui pateikiami teisingi duomenys


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo ir UAB „Ignitis“ dėl mokesčių už gamtines dujas, nutarė, jog vartotojo prašymas nepagrįstas, nes įmonė teisingai vartotojui apskaičiavo nepriemoką už suvartotas gamtines dujas.

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog jam nuosavybės teise priklauso objektas, su objekto statytoju jis pasirašė gamtinių dujų apskaitos prietaiso rodmenų suderinimo aktą. Akte buvo nurodytas objektui priskirtas gamtinių dujų apskaitos prietaisas ir jo rodmenys. Statytojas fiziškai vartotojui parodė, kur yra skaitiklis ir kad šio skaitiklio rodmenis reikia deklaruoti.​

Aktas buvo pateiktas UAB „Ignitis“, kuri minėtą aktą priėmė, jokių pastabų nepateikė, neįvertino akto turinio, iš kurio būtų galima identifikuoti, kad dėl skaitiklio jau yra sudaryta kita sutartis ir su vartotoju sudarė gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį. UAB „Ignitis“ nereiškė vartotojui jokių pastabų beveik trejus metus, todėl vartotojas tikėjosi, kad tinkamai atsiskaito už suvartotas gamtines dujas.

UAB „Ignitis“ perskaičiavus vartotojui mokesčius už gamtines dujas, įmonė nurodė, kad vartotojas atsiskaitydavo pagal neteisingo skaitiklio rodmenis, ir priskyrė vartotojui apmokėti nepriemoką už suvartotas gamtines dujas.

Vartotojas su tuo nesutiko ir prašė VERT įvertinti UAB „Ignitis“ veiksmus bei pripažinti, kad įmonė nepagrįstai reikalauja sumokėti nepriemoką už pateiktas gamtines dujas. Tuo atveju, jei VERT vertintų, kad įmonė neturi prisiimti atsakomybės dėl susidariusios situacijos, vartotojas prašė nepriemoką dėl susidariusios klaidos paskirstyti įmonei, statytojui ir vartotojui.

VERT, išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, nustatė, jog akte nurodytas ne objektui, kurio savininkas yra vartotojas, priskirto skaitiklio numeris, o kaimyniniam objektui priskirto skaitiklio numeris. UAB „Ignitis“ nebuvo pateiktas rodmenų suderinimo aktas, kuriame būtų nurodytas objektui, kurio savininkas yra vartotojas, įrengto skaitiklio rodmuo, iki kurio už objekte suvartotas gamtines dujas turi atsiskaityti statytojas ir nuo kurio deklaracijas turi tęsti vartotojas. Nesant tokio akto, nėra galimybės nustatyti, koks skaitiklio, įrengto vartotojui priklausančiam objektui, faktinis rodmuo buvo akto sudarymo metu.

Statytojui ir vartotojui nepateikus objekto skaitiklio rodmenų suderinimo akto, vartotojo suvartotas dujų kiekis skaičiuojamas nuo statytojo paskutinių deklaruotų skaitiklio rodmenų.

Apskaičiuota nepriemoka susidarė dėl to, kad statytojui ir vartotojui bendradarbiaujant įvyko klaida, dėl kurios vartotojas buvo klaidingai informuotas apie objektui įrengtą skaitiklį ir jo numerį bei deklaruodavo ne to objekto skaitiklio rodmenis.

Už rodmenų suderinimo akte nurodytų duomenų teisingumą yra atsakingi tokį aktą sudarantys asmenys, todėl tiek vartotojas, tiek statytojas, prieš pasirašydami aktą, turėjo įsitikinti, kad akte nurodyti teisingi duomenys, tačiau to nepadarė. Teisės aktuose įtvirtinta vartotojo pareiga vykdyti skaitiklio rodmenų deklaraciją ir pateikti pranešimą tiekėjui, o tiekėjo atsakomybė už rodmenų teisingumą nėra numatyta, todėl vartotojo prašymas laikomas nepagrįstu.​

Išsamiai susipažinti su VERT vartojimo ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.