Įeiti
Publikuota: 2021-11-09. Atnaujinta: 2021-11-09

Kaip apskaičiuojamas mokestis už elektros energiją, jeigu vartotojas kas mėnesį nedeklaruoja skaitiklio rodmenų?


​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo ir UAB „Elektrum Lietuva“, nutarė, jog vartotojo reikalavimai dėl permokos grąžinimo už objekte nesuvartotą elektros energiją nepagrįsti, nes vartotojas nesilaikė pareigos tinkamai deklaruoti skaitiklio rodmenis.

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog permokėjo UAB „Elektrum Lietuva“ už suvartotą elektros energiją. Vartotojas paaiškino, kad UAB „Elektrum Lietuva“ ginčo laikotarpiu priskyrė nesuvartotos elektros energijos, nors objekte ginčo laikotarpiu niekas negyveno, šeima buvo išvykusi į užsienį, kur būnant įmonei buvo sumokėtas mokestis ir susidarė permoka. Vartotojas prašė VERT įpareigoti įmonę grąžinti permoką, taip pat prašė imtis veiksmų, kad įmonė ateityje sąskaitas išrašytų tinkamai ir pagerintų klientų aptarnavimo kokybę.

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, VERT nustatė, jog vartotojas ginčo laikotarpiu objekte suvartotus elektros energijos kiekius deklaravo tik du kartus. Tais laikotarpiais, kai vartotojas savo pareigos deklaruoti elektros apskaitos prietaiso rodmenis iki kiekvieno atsiskaitymo laikotarpio (mėnesio) pabaigos, nevykdė, objektui priskirtinas elektros energijos kiekis pagrįstai buvo priskiriamas taikant vidutinį elektros energijos suvartojimą arba vadovaujantis operatoriaus nurašytais objektui įrengto elektros apskaitos prietaiso rodmenimis.

Ginčo laikotarpiu UAB „Elektrum Lietuva“ objekto atžvilgiu priskyrė teisingus elektros energijos kiekius bei tinkamai apskaičiavo už juos mokėtinas sumas ir nepriemokos už ginčo laikotarpiu objektui priskirtą apmokėti elektros energijos kiekį nėra. Dėl to VERT nėra poreikio imtis veiksmų dėl įmonės sąskaitų išrašymo tinkamumo ir klientų aptarnavimo šiuo aspektu.

VERT nutarė, jog vartotojo reikalavimas nepagrįstas, kadangi nėra susidariusios nepriemokos už objektui priskirtą apmokėti elektros energijos kiekį.

Išsamiai susipažinti su ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.