Įeiti
Publikuota: 2021-11-08. Atnaujinta: 2021-11-08

Viešoji konsultacija dėl valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešąją konsultaciją dėl valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo projekto ​derinimo. Tikslas - užtikrinti galimybes gamtinių dujų tiekimo įmonėms išdėstyti prognozuojamą gamtinių dujų kainų augimą per ne ilgesnį nei 5 metų laikotarpį.

Numatomi šie pakeitimai:

  • Nustatant gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams gali būti įtraukiama ir sumažinta gamtinių dujų (produkto) kaina.
  • Gamtinių dujų tiekimo įmonei teikiant informaciją gamtinių dujų tarifų skaičiavimui ir nurodant sumažintą gamtinių dujų (produkto) kainą, įmonė turi pateikti: tarifo skaičiavimą, įrodantį, kad skirtumas tarp suskaičiuoto ir tuo metu galiojančio tarifo yra didesnis kaip 40 proc.; negrąžintų lėšų vartotojams ar įmonei išdėstymo modeliavimą; įmonės finansines galimybes dengti sąnaudas, susidariusias dėl prognozuojamos gamtinių dujų kainos ir į tarifą įtrauktos gamtinių dujų produkto kainos skirtumo; pateikto siūlymo įtaką įmonės finansinio sverto rodikliams laikotarpiui, per kurį siūloma išdėstyti skirtumą.
  • Pinigų kainos nustatymui negrąžintai pinigų daliai taikoma faktinė įmonės skolinto kapitalo kaina, tačiau ji negali būti didesnė nei 2 proc., kai įmonė negrąžintas lėšas grąžina vartotojui. Kai vartotojai grąžina įmonės negautas lėšas, taikoma 2 proc. palūkanų norma metams.
  • VERT priėmus sprendimą dėl prognozuojamos gamtinių dujų (produkto) kainos mažinimo, skirtumas, susidaręs tarp to laikotarpio sumažintos prognozuotos ir faktinės gamtinių dujų (produkto) kainos, būtų išdėstomas per VERT nustatytą laikotarpį ir įvertinamas nustatant papildomą dedamąją prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos, taikomos buitiniams vartotojams.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki šių metų lapkričio 12 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 2135270, el. laišku: [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".