Įeiti
Publikuota: 2021-11-05. Atnaujinta: 2021-11-05

Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) ​viešajai konsultacijai skelbia Elektros energijos kainos, rez​ervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektąpastabas ir pasiūlymus siųskite iki lapkričio 9 d.

Projektu tikslinama Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodika, nes priimant  Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimą nebuvo įvertintas atvejis, kad asmuo ataskaitiniu laikotarpiu pateikęs kainos pasiūlymą aukcione mažesne kaina nei VERT nustatyta reguliuojamos paslaugos (produkto) kainos viršutine riba iš minėtos reguliuojamos paslaugos (produkto) gali faktiškai gauti didesnę investicijų grąžą nei VERT nustatyta leistina protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąža dėl prognozuojamų ir faktinių sąnaudų neatitikimo.

Manytina, kad susidaręs protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos viršijimo dydis, nulemtas netikslių sąnaudų prognozių lyginant su faktiškai patirtomis reguliuojamos paslaugos (produkto) sąnaudomis, turėtų būti grąžinamas vartotojams.​

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki 2021 m. lapkričio 9 d. (imtinai) paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 2135270, el. laišku: [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".