Įeiti
Publikuota: 2021-03-12. Atnaujinta: 2021-03-16

VERT: vidutinė kovo mėn. šilumos kaina yra 2,5 proc. mažesnė nei pernai


Vidutinė šilumos kaina

Kovo mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 4,38 ct/kWh (be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su vasario mėn., kilovatvalandės kaina didėjo 2,82 proc., per metus (2021 m. kovas / 2020 m. kovas) – kilovatvalandės kaina mažėjo 2,45 proc.

VERT duomenimis, 2021 m. kovą kaina išlieka viena žemiausių nuo 2012 m., palyginti su 2012 m. kovo mėn., kaina mažėjo 43 proc.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2012–2021 metais (atsisiųskite)


Pirktos šilumos ir kuro kainos

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos šilumos kainos.

Kuro kainos

Skaičiuojant 2021 m. kovo mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2021 m. sausio mėn. kuro kainos. Faktinės įsigyto kuro kainos, išskyrus energijos išteklių ir gamtinių dujų biržose įsigyto kuro kainas, yra ribojamos VERT skelbiamomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos) kainomis. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos VERT tinklalapyje.

Į 2021 m. kovo mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. sausio mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 123,34 Eur/tne – 12,49 proc. didesnė nei į 2021 m. vasario mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2020 m. gruodžio mėn. biokuro kaina (109,65 Eur/tne).

Per metus (2021 m. sausis / 2020 m. sausis) biokuro kaina mažėjo 11,16 proc., gamtinių dujų kaina didėjo 13,35 proc.

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/tne (atsisiųskite)

 

Pirktos šilumos kainos (atnaujinta 2021-03-16)

2021 m. kovo mėn., palyginti su vasario mėn., iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) superkamos šilumos kaina mažėjo 2,31 proc.: nuo 2,16 ct/kWh vasario mėn. iki 2,11 ct/kWh kovo mėn. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš NŠG superkamos šilumos kaina negali būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos pagal VERT nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina priklauso nuo gamintojų pasiūlymų kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose.

3 pav. Šilumos aukcionai 2020–2021 m. 
(atsisiųskite)

 

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose

Tarp penkių didžiųjų miestų kovo mėn. už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai – Klaipėdos gyventojai. Didžiųjų miestų 2021 m. vasario mėn. ir kovo mėn. šilumos kainų palyginimas ir pokytis pateiktas 4 pav. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, taikomas lengvatinis PVM tarifas, todėl gyventojų mokama kaina už šilumos energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM.

• Kaune šilumos kaina išlieka mažiausia dėl kainoje įvertintų papildomų šilumos kainos dedamųjų, bendrai mažinančių šilumos kainą 0,47 ct/kWh, bei dėl pigesnės superkamos šilumos, kurią lemia intensyvi konkurencija tarp šilumos gamintojų.

• Vilniuje ir Šiauliuose šilumos kainos didėjimą kovo mėn., palyginus su vasario mėn., daugiausia lėmė sausio mėnesį brangusios gamtinės dujos.

• Panevėžio ir Klaipėdos šilumos vartotojams centralizuotai tiekiamos šilumos kaina keičiasi nežymiai: Klaipėdoje mažėja dėl sumažėjusios vidutinės iš NŠG perkamos šilumos kainos, Panevėžyje didėja dėl brangusių gamtinių dujų.

4 pav. Šilumos kainų didžiuosiuose miestuose pokytis per mėnesį, ct/kWh su 9 proc. PVM (atsisiųskite) (atnaujinta 2021-03-15)

 

Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse

Visoje Lietuvoje kovo mėn. už šilumą mažiausiai moka UAB „Utenos šilumos tinklai" aptarnaujami vartotojai (3,53 ct/kWh su PVM), daugiausiai – UAB „Litesko" filialo „Biržų šiluma" aptarnaujami vartotojai (8,74 ct/kWh su PVM). Nors Biržuose šilumai gaminti naudojamo kuro struktūroje 90 proc. sudaro biokuras, tačiau čia šilumos kaina išlieka aukšta dėl naudojamo biokuro rūšies (dalį naudojamo biokuro sudaro medienos granulės) ir mažesnio realizuojamos šilumos kiekio.

Kovo mėn. šilumos kainos, palyginus su vasario mėn., atskirose savivaldybėse labiausiai keičiasi dėl šių priežasčių:

• Dėl sausio mėnesį brangusio pagrindinio kuro -  gamtinių dujų Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 18,04 proc. (0,70 ct/kWh su PVM) daugiau.

• Balterma ir ko, UAB aptarnaujamiems vartotojams dėl brangusių gamtinių dujų šilumos kaina didėja 8,05 proc. (0,43 ct/kWh su PVM).

• Dėl brangusių gamtinių dujų ir padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos UAB „Ukmergės šiluma" aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 6,56 proc. (0,36 ct/kWh su PVM) daugiau.

• UAB „Nemėžio komunalininkas" aptarnaujami vartotojai dėl sausio mėn. brangusių gamtinių dujų už šilumą moka 5,32 proc. (0,29 ct/kWh su PVM) daugiau.

•Dėl suplanuotų mažesnių vartojimo pajėgumų sumažėjus gamtinių dujų transportavimo kainai, AB „Prienų šilumos tinklai" aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 5,51 proc. (0,34 ct/kWh su PVM).

5 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas, atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2019 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai pagal per 2019 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus.

5 pav. 2021 m. kovo mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos (ct/kWh su PVM) ir kuro struktūra (proc.) (šilumos tiekėjai sugrupuoti pagal per metus parduodamą šilumos kiekį), (atsisiųskite(atnaujinta 2021-03-15)


* Šilumos tiekėjų skirstymas į grupes pagal 2019 m. realizuotą šilumos kiekį.

Kuro struktūra

Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 2020 m., palyginti su 2019 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 1,4 procentinio punkto – nuo 30,8 proc. iki 29,4 proc., o biokuro dalis augo 1,4 procentinio punkto – nuo 66,7 proc. iki 68,1 proc. 2021 m. kovo mėn.. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 70,19 proc., gamtinės dujos – 27,34 proc.

6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2016–2021 m. (atsisiųskite)