Įeiti
Publikuota: 2021-03-31. Atnaujinta:

AB „Panevėžio energija“ skirta bauda už reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) konstatavo, kad AB „Panevėžio energija" nesilaikė Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinto reikalavimo užtikrinti rezervinius šilumos gamybos pajėgumus Kupiškio miesto šilumos tiekimo sistemoje – už reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimą bendrovei skirta 3 501 Eur bauda*.

AB „Panevėžio energija" aptarnaujamoje Kupiškio miesto šilumos tiekimo sistemoje neturi savo šilumos gamybos įrenginių, pagal 2010 m. sudarytą šilumos pirkimo–pardavimo sutartį visą reikiamą šilumos kiekį pagamina nepriklausomas šilumos gamintojas AB „Simega", kuris yra įsipareigojęs nepertraukiamai tiekti šilumą, užtikrinant maksimalią 18,6 MW galią, t. y. pakankamą reguliuojamai šilumos gamybai ir rezervinių šilumos gamybos pajėgumų užtikrinimui.

Tačiau AB „Panevėžio energija" ir AB „Simega" pasirašytoje šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartyje nėra numatyta, kad šilumos tiekėjas iš nepriklausomo šilumos gamintojo perka rezervinių šilumos gamybos pajėgumų paslaugą, taip pat nenurodyta, kokiais konkrečiais šilumos gamybos įrenginiais užtikrinami rezerviniai šilumos gamybos pajėgumai, be to, nėra galimybės atskirti, kuriais šilumos gamybos įrenginiais pagaminta šiluma negali būti superkama aukciono būdu.

Atsižvelgiant į tai, tarp AB „Panevėžio energija" ir AB „Simega" sudaryta šilumos pirkimo – pardavimo sutartis negali būti laikoma tinkama rezervinės galios paslaugai užtikrinti, kaip tai numatyta teisės aktuose, ir neatitinka šilumos tiekėjui keliamų reikalavimų dėl nenutrūkstamo ir patikimo šilumos tiekimo vartotojams bei pakankamų technologinių pajėgumų.

VERT įpareigojo AB „Panevėžio energija" ne tik sumokėti skirtą baudą, bet ir per 2 mėn. užtikrinti rezervinius šilumos gamybos pajėgumus Kupiškio miesto šilumos tiekimo sistemoje, t. y. turėti bendrovės nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomus šilumos gamybos įrenginius arba sudaryti sutartį su AB „Simega" dėl rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugų.

Informacija apie šilumos tiekėjų rezervinius šilumos gamybos pajėgumus skelbiama energijos išteklių biržos operatoriaus „Baltpool" sistemoje.

 

* 0,015 proc. nuo pajamų, gautų vykdant reguliuojamą šilumos tiekimo veiklą.