Įeiti
Publikuota: 2021-03-09. Atnaujinta:

Išplatinta bendra ACER ir CEER pozicija dėl TEN-E reglamento peržiūros


2021 m. kovo mėn. reguliuotojai, bendradarbiaujantys ES energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūroje (angl.  European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) ir Europos energetikos reguliuotojų taryboje (angl. Council of European Energy Regulators – CEER), patvirtino savo poziciją dėl prioritetinių sričių, kurias rekomenduoja peržiūrėti keičiant Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių (TEN-E reglamentas).

Reguliuotojai įvertino 2020 m. gruodį paskelbtą Europos Komisijos siūlymą dėl TEN-E reglamento pakeitimo ir savo poziciją teiks visoms ES institucijoms, įsitraukusioms į derybas. Pozicija atliepia iššūkius, susijusius su instituciniu bendradarbiavimu planuojant ir įgyvendinant energetikos projektus, kurie gali įgyti bendro intereso projektų statusą, taip pat pasisakoma dėl didesnių ACER ir reguliuotojų galių, vykdant tokių projektų priežiūrą.
Pozicijoje pateikiamos rekomendacijos dėl:
energetikos sistemą apimančios sanaudų ir naudos analizės metodikos rengimo ir tvirtinimo;
scenarijų vertinant energetikos projektus;
integruoto požiūrio rengiant jūrų tinklo plėtros planus ir dešimties metų tinko plėtros planus;
ACER ir reguliuotojų galių priimant tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo sprendimus;
regioninių grupių, kuriose svarstomi būsimi bendro intereso projektai, veiklos supaprastinimo.

Su pozicijos dokumentu galima susipažinti ACER ir CEER svetainėse (rekomenduojama atidaryti naudojant Mozilla arba Chrome naršykles).