Įeiti
Publikuota: 2021.03.23. Atnaujinta:

Kviečiame teikti pastabas siūlomiems gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų pakeitimams


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo PROJEKTĄpastabas ir pasiūlymus teikite iki 2021 m. balandžio 2 d. (imtinai).

Esminiai pakeitimai:
papilomai reglamentuotas investicijų projektui gautos Europos Sąjungos (ES) paramos priskyrimas Lietuvos ir ES vartotojams;
numatyta, kad patirtos išnuomoto ilgalaikio turto ataskaitinio laikotarpio nuomos išlaidos pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio nuomos sąnaudomis. Šios sąnaudos paskirstomos reguliuojamų kainų paslaugoms (produktams) ir atitinkamiems verslo vienetams, į kurių sudėtį įeina reguliuojamų kainų paslaugos (produktai), laikantis priežastingumo principo;
detaliau reglamentuotas paskirstymo kriterijų sąrašas, siekiant užtikrinti aiškumą rinkos dalyviams;
įtvirtinta GIPL* investicijų projekto kaštų-naudos analizės metu nustatyto mokėjimo (kompensacijos) Lenkijos Respublikai vertinimo tvarka;
numatytas patiriamų palūkanų sąnaudų kompensavimas dėl GIPL* investicijų projekto kaštų-naudos analizės metu nustatyto mokėjimo Lenkijos Respublikai, kai tokių kompensacijų vertė nėra įtraukiama į reguliuojamąją turto vertę.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.
• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2021 m. balandžio 2 d. (imtinai).
• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".

 

* bendro intereso projektas – dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL).