Įeiti
Publikuota: 2021.03.18. Atnaujinta:

Suderintos naujos UAB „Vilkaviškio vandenys“ bazinės paslaugų kainos


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino naujas UAB „Vilkaviškio vandenys" bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas. Gyventojams, kurie už paslaugas atsiskaito bute, mokės 1,91 Eur/m3 be PVM kainą.

Gyventojai, nepriklausomai nuo suvartoto geriamojo vandens/sutvarkomų nuotekų kiekio, kas mėnesį taip pat moka apskaitos kainą, kurią nustato savivaldybės taryba*.

UAB „Vilkaviškio vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m3 be PVM)

 vilkaviskis 20210318.png

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos keičiasi dėl  augančio būtinų lėšų  poreikio paslaugoms teikti, tačiau kainų didėjimą mažina iki 2  proc. apriboti  leistini geriamojo vandens nuostoliai daugiabučiuose namuose (anksčiau buvo iki 10 proc.), taip pat planuojamas realizuoti šiek tiek didesnis geriamojo vandens ir sutvarkomų nuotekų kiekis (kiek daugiau nei 1 proc.).

Įsigaliojus naujoms kainoms, gyventojų mokama suma už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas (be apskaitos kainos)  sudarys 1,35 proc. namų ūkio pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

VERT taip pat suderino bazinę paviršinių nuotekų tvarkymo kainą abonentams (komerciniams vartotojams) – 0,14 Eur/m3 be PVM. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslauga naudojasi 85 komerciniai vartotojai, bendrovė planuoja per metus sutvarkyti apie 224,0 tūkst. m3 paviršinių nuotekų.

VERT suderintos naujos UAB „Vilkaviškio vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, taip pat paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos bus pradėtos taikyti jas patvirtinus Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai – tai turi būti padaryta per 30 kalendorinių dienų.

Centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga šiuo metu naudojasi 67 proc. Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų, centralizuotai nuotekos tvarkomos 52 proc. gyventojų.  76 proc. gyventojams patiekiamo geriamojo vandens atitinku visus Higienos normos reikalavimus, likusiame kiekyje fiksuojamas didesnis nei leistina geležies ir amonio kiekis. Bendrovė yra susiderinusi su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba viešai tiekti geriamąjį vandenį su kokybės rodiklių nuokrypiais. 2018 m. Duonelaičių ir Užbalių kaimuose buvo aptiktas padidėjęs arseno kiekis. Ši problema  Užbalių kaime buvo išspręsta pastačius vandens gerinimo įrenginius, Duonelaičių kaime dėl mažo vartotojų skaičiaus vandens gerinimo įrenginių statyti neplanuojama – bendrovė gyventojams pristato tinkamą vartoti geriamąjį vandenį. 100 proc. bendrovės surenkamų nuotekų išvaloma iki nustatytų reikalavimų.

2016–2018 m.  bendrovė Gižų kaime nutiesė 7,1 km nuotekų tinklų, 2,3 km – Klausučių kaime (sudaryta galimybė prie nuotekų tinklų prisijungti 217 būstų), Didžiųjų Šleivių kaime nutiesta 1,7 km vandentiekio ir nuotekų tinklų (sudaryta galimybė centralizuotomis paslaugomis naudotis 36 būstams), taip pat rekonstruota 1,1 km nuotekų tinklų Vilkaviškio mieste ir pastatyta nuotekų valykla Gižų kaime. Visi darbai baigti  2019 m. viduryje, bendra jų vertė – daugiau nei  1,2 mln. Eur, daugiau nei pusę darbams atlikti reikalingų lėšų skyrė ES fondai.

Taip pat bendrovė pastatė vandens gerinimo įrenginius Bartninkų, Mažučių, Gražiškių kaimuose, pakeitė siurblius naujai perimtose vandenvietėse (Mažučių, Dailučių, Kisiniškių, Gražiškių, Vaišvilų, Patilčių, Budviečių kaimuose).

UAB „Vilkaviškio vandenys" 2018 m. realizavo  794 tūkst. m3  geriamojo vandens, sutvarkytų nuotekų kiekis – 586 tūkst. m3. Bendrovė iš reguliuojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos (be atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos) patyrė 21,81 tūkst. Eur  nuostolį.

* Pasikeitus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymui, VERT nederina įmonių apskaitos kainos (galioja po 2019-05-02 pateiktiems projektams).

Išsamiai susipažinti su VERT  2021-03-18 posėdžio medžiaga galite ČIA.