Įeiti
Publikuota: 2021-12-30. Atnaujinta: 2021-12-30

VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo pakeitimoValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama atnaujinti Reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašą bei užtikrinti Aprašo atitiktį Elektros energetikos įstatymo bei reglamento (ES) 2019/943 nuostatoms, susijusioms su pasinaudojimu elektros tinklais, teikia viešajai konsultacijai Reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo pakeitimo PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus teikite iki 2022 m. sausio 6 d.

Esminiai pakeitimai:

  • skirstomųjų bei perdavimo tinklų operatoriai Pasinaudojimo operatorių tinklais tvarkos apraše skaidriai atskleidžia elektros energijos įrenginių techninės būklės patikrinimo procedūras bei išdėsto motyvus, kuriais vadovaudamiesi operatoriai gali atsisakyti prijungti elektros įrenginius prie tinklo.
  • operatoriams nustačius prijungimo pajėgumų arba eksploatavimo apribojimus, Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkoje nustatytais kriterijais užtikrina,
    •  kad jie būtų nustatomi remiantis skaidriomis ir nediskriminuojančiomis procedūromis,
    • tinklų naudotojų naujai prijungiamų įrenginių (elektrinių ir kaupimo įrenginių) ekonominį efektyvumą,
    •  kad nebūtų sukurta nepagrįstų kliūčių patekti į elektros energijos rinką.
  • operatoriaus rengiamos taisyklės bus taikomos ne vien tik asmenims, gaminantiems elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, bet visiems gamintojams, gaminantiems vartotojams ir kaupimo įrenginių valdytojams.

​⁎⁎⁎⁎⁎

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2022-01-06 (imtinai).

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".