Įeiti
Publikuota: 2021-12-29. Atnaujinta: 2021-12-29

VERT suderino teisės aktus gamtinių dujų sektoriaus priežiūrai


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino teisės aktų pakeitimus, kurių tikslas:  užtikrinti, jog teisė naudotis AB „Amber Grid“ valdoma gamtinių dujų perdavimo sistema būtų suteikiama objektyviai ir sąžiningai, nediskriminuojant atskirų sistemos naudotojų, bei atsižvelgiant į tai, kad atsiranda nauja Lietuvos–Lenkijos dujų jungtis (GIPL), bei taisyklių nuostatas harmonizuojant su taisyklėmis, taikomomis Latvijos, Estijos bei Suomijos dujų rinkose.

Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėse numatyta:

 • GIPL pajėgumai bus paskirstomi per Lenkijos pajėgumų paskirstymo platformą, o sistemos naudotojai, ketinantys transportuoti dujas per GIPL, privalo sudaryti sutartį su platformos operatoriumi.
 • Bus teikiamos valandinės kiekio paraiškos, o GIPL pajėgumai bus paskirstomi kaip valandiniai pajėgumai (kWh/valandą).
 • Pajėgumai bus užsakomi visoms paros valandoms (arba likusioms valandos einamosios paros pajėgumų atveju). Konkrečios valandos pajėgumų užsakyti galimybės nėra.
 • Galimybė teikti vienpuses (single-sided) kiekio paraiškas GIPL taške.
 • Galimybė į sistemą įleisti dujas pagamintas iš atsinaujinančių energijos šaltinių – numatytas virtualus žaliųjų dujų įleidimo taškas.
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones turės pateikti visi sistemos naudotojai bei nustatyta minimali prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių suma.
 • Dujų metai prasidės spalio 1 d., (pereinamieji 2022 m. dujų metai bus  nuo sausio 1 d. iki spalio 1 d.).
 • Atsisakyta kiekio paraiškų teikimo vidiniame išleidimo taške.
 • Du vidiniai išleidimo taškai (nelieka kainų diferenciacijos pagal per metus transportuojamą dujų kiekį).
 • Sistemos naudotojas atleidžiamas nuo mokėjimo už nuolatinius perdavimo pajėgumus, kai ribojimas užtrunka ilgiau nei 14 dienų per metus.

AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėse atlikti pakeitimai:

 • Numatyta galimybė perleisti balansavimo atsakomybę kitam sistemos naudotojui.
 • Numatytas neutralumo mokesčio apskaičiavimas bei taikymas.
 • Vietoj dabar tiekimo įmonių teikiamų tiekimo grafikų numatyta, kad abi dujų pirkimo-pardavimo sandorio šalys teiks sandorio pranešimus (trade notification).
 • Sandorio pranešimai turi būti pateikiami ne vėliau nei likus 30 minučių iki dujų paros pabaigos (nelieka galimybės duomenis tikslinti pasibaigus dujų parai, t. y. nelieka „praėjusios dienos produkto“).

Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikoje atlikti pakeitimai:

 • Bendrovė sistemos naudotojams taikomą paros disbalanso mokestį ir balansavimo neutralumo mokestį nustatys vadovaudamasi parengtomis ir su VERT suderintomis taisyklėmis.
 • Bendrovė bus finansiškai neutrali pinigų srautų, susijusių su balansavimo veikla, atžvilgiu.
 • Nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos, susijusios su bendrovės patiriamomis sąnaudomis dėl praeities laikotarpių (2021 m. ir 2022 metų sausio bei vasario mėnesių).
 • Metodikoje įtvirtinama sąvoka „neutralumo mokesčio dedamoji“, kuria bus apibrėžiamas susidaręs skirtumas dėl šių praeities laikotarpių.
 • Balansavimo neutralumo mokestį kas mėnesį mokės visi sistemos naudotojai arba toks mokestis bus mokamas jiems proporcingai transportuojamam jų gamtinių dujų kiekiui. Pakeitimais bus užtikrinamas bendrovės finansinis neutralumas ir padidintas balansavimo veiklos skaidrumas.

​ Teisės aktų nuostatos įsigalios nuo 2022 m. kovo 1 d.​

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-12-29 posėdžio medžiaga galite ČIA.