Įeiti
Publikuota: 2021-12-29. Atnaujinta: 2021-12-29

VERT pakeitė Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimus


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Elektros energetikos įmonių apskaitos​ atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą (Sąnaudų paskirstymo aprašas).

Atlikti esminiai pakeitimai:

Dėl Kaupimo įrenginių

Sąnaudų paskirstymo apraše numatyta: išskirta energijos kaupimo veikla, apibrėžta nepaskirstomųjų sąnaudų dalis, numatyta pareiga teikti reguliuojamos veiklos ataskaitas. Taip pat keičiami Sąnaudų paskirstymo aprašo priedai, elektros energijos kaupimo įrenginiams (baterijoms) numatomas 10-15 m. nusidėvėjimo normatyvas.

Dėl investicinių projektų, skirtų pakeisti reguliuojamosios elektros energetikos įmonės eksploatuojamą reguliuojamą ilgalaikį turtą, kuriais perkamos paslaugos iš išorės (OPEX projektai)

VERT pakeitus Gamtinių dujų, elektros energetikos, suskystintų naftos dujų įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašą (Investicijų derinimo aprašas), šiame apraše nustatyta OPEX projektų derinimo tvarka. Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti, kad reguliuojamų kainų paslaugoms (produktams) ir atitinkamiems verslo vienetams, į kurių sudėtį įeina reguliuojamų kainų paslaugos (produktai), nebūtų priskiriama su VERT suderintų OPEX projektų faktinių sąnaudų apimtis, viršijanti VERT sprendime dėl atitinkamo OPEX projekto derinimo numatytą sąnaudų sumą, aprašas papildytas nuostatomis, draudžiančioms tai atlikti.

Dėl investicijų į Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) modeliu optimizuotą ir neoptimizuotą turtą

Siekiant užtikrinti, kad būtų galima tinkamai atlikti įmonių faktinių investicijų į LRAIC modelio optimizuotą ir neoptimizuotą turtą palyginimą su LRAIC modeliu nustatytu investicijų poreikiu, įvertinant ne tik pinigine išraiška, bet ir šio turto elementų kiekius.  Sąnaudų paskirstymo aprašas papildytas nuostatomis, pagal  kurias atitinkamai perdavimo tinklų operatorius ir skirstomojo tinklų operatorius turėtų teikti faktinių investicijų į LRAIC modelio optimizuoto ir neoptimizuoto pagrindinio turto elementus vertę, nurodant ir elementų, į kuriuos buvo atliktos faktinės investicijos, kiekius pagal pagrindines turto elementų grupes. Šios nuostatos galios tik teikiant reguliuojamos veiklos ataskaitas už 2022 metus ir vėlesnius ataskaitinius metus.​

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-12-29 posėdžio medžiaga galite ČIA.