Įeiti
Publikuota: 2021-12-29. Atnaujinta: 2021-12-29

VERT bei Aplinkos apsaugos departamentas: kartu efektyviau apsaugosime aplinką


​​Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pirmininkas Renatas Pocius ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (AAD) direktorius Raimondas Sakalauskas pasirašė​ bendradarbiavimo sutartį, kuri leis keistis informacija bei vykdyti bendras veiklas energetikos bei aplinkosaugos srityse.

„Džiaugiamės galimybe bendradarbiauti, keistis sukaupta patirtimi bei įžvalgomis. Tikimės, jog bendros VERT bei AAD ekspertų pastangos leis greičiau ir efektyviau imtis veiksmų, siekiant užkirsti kelią aplinkos taršai nuotekų tvarkymo srityje, užtikrinti patikimą ir saugią energetikos srities veiklą“, – tvirtina VERT pirmininkas R. Pocius.

„Pasirašytas susitarimas svarbus ne tik tam, kad mūsų institucijos efektyviau ir operatyviau bendradarbiautų organizuodamos bendrus patikrinimus ar keisdamosi informacija. Tikslai, kurių siekiame, pirmiausia susiję su būtinybe stiprinti aplinkosauginių pažeidimų prevenciją energetikos ir vandentvarkos ūkio sektoriuose“, – teigia R. Sakalauskas.

VERT ir AAD bendradarbiaus tiriant galimai padarytus pažeidimus aplinkosaugos, energetikos, nuotekų tvarkymo srityse; vertinant informaciją dėl licenciją turinčių nuotekų tvarkytojų vykdomos nuotekų tvarkymo atitikties kokybės reikalavimams; dėl efektyvesnės hidroelektrinių kontrolės.

AAD informuos VERT apie galimai daromus energetikos ūkio subjektų ir nuotekų tvarkytojų pažeidimus, apie veiklą neatitinkančią aplinkos apsaugos reikalavimų, kai kyla grėsmė, kad bus padarytas neigiamas poveikis aplinkai, pavojus žmonių sveikatai. VERT informuos AAD apie kontroliuojamų ūkio subjektų veiklą galimai neatitinkančią aplinkos apsaugos reikalavimų, kai gali būti padarytas tiesioginis neigiamas poveikis aplinkai.

VERT ir AAD taip pat susitarė iš anksto suplanavus organizuoti ir vykdyti bendrus ūkio subjektų patikrinimus, kai reikalingos viena kitos kompetencijos ir specialios žinios.

LOGOTIPAI.JPG


FB2 2021-12-29.png

fb3.png

FB 2021-12-29.png