Įeiti
Publikuota: 2021-12-29. Atnaujinta: 2021-12-29

Nustatyta UAB „Akmenės energija“ bazinė šilumos kaina


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė UAB „Akmenės energija“ šilumos bazinę kainą 3 metų reguliavimo periodui – 7,07 ct/kWh be PVM, t. y. 0,90 ct/kWh be PVM mažiau nei dabar galiojanti.

UAB „Akmenės energija“ šilumos kainos, ct/kWh be PVM

akmenės energija kaina2.JPG 

Galiojanti kaina, nevertinant 0,49 ct/kWh papildomos šilumos kainos dedamosios, mažinančios galutinę šilumos kainą

Kintamąsias sąnaudas sudaro: kuro sąnaudos – 1 730,22 tūkst. Eur, elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms sąnaudos – 153,91 tūkst. Eur, kitos kintamosios sąnaudos – 2,82 tūkst. Eur. Iš viso planuojamos kintamosios sąnaudos sudaro 1 886,95 tūkst. Eur.

UAB „Akmenės energija“ per metus vidutiniškai į šilumos perdavimo tinklą patiekia 49,17 tūkst. MWh šilumos. Šilumos bazinės kainos kuro struktūroje didžiąją dalį sudaro medienos kilmės biokuras (76,05 proc.), gamtinės dujos (23,27 proc.), likusi dalis – malkinė mediena (0,68 proc.).

VERT nustaty​ta UAB „Akmenės energija“ nauja bazinė šilumos kaina bus pradėta taikyti Akmenės rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

VERT taip pat nustatė UAB „Akmenės energija“ karšto vandens kainos dedamąsias: projekcinė 2021 m. gruodžio mėn. karšto vandens kaina, daugiabučių namų vartotojams, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo sistema, yra 6,64 Eur/m3, t. y.  0,06 Eur/m3 mažesnė nei galiojanti kaina. Projekcinė 2021 m. gruodžio mėn. karšto vandens kaina, daugiabučių namų vartotojams, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo sistema, yra 7,49 Eur/m3, t. y. 0,03 Eur/m3 didesnė nei galiojanti.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-12-29 posėdžio medžiaga galite ČIA