Įeiti
Publikuota: 2021-12-22. Atnaujinta: 2021-12-22

VERT ir ISM universitetas: kartu galime sukurti didesnę vertę


​Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pirmininkas Renatas Pocius bei „ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto“, UAB (ISM) rektorius Dalius Misiūnas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuri suteiks platesnių gali​​mybių dalytis patirtimi ir paskatins aktyvesnį universiteto bendruomenės ir VERT dialogą.

Pasirašyta tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartis leis kurti abipusę vertę. „Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su ISM universitetu. Tikimės, jog tiek VERT ekspertams, tiek ISM universiteto akademikams šis bendradarbiavimas atvers naujų galimybių, leis pasidalyti sukaupta patirtimi bei žiniomis. Mokslas ir rinkos reguliuotojas turi eiti ranka rankon, kad būtų pasiekti geriausi rezultatai, nešantys didžiausią naudą vartotojams“, – sako VERT pirmininkas R. Pocius.

VERT yra viena pažangiausių viešojo administravimo institucijų Lietuvoje, viešojo administravimo įstaigų priežiūros institucijų švieslentėje VERT patenka tarp pažangiausių institucijų šalyje. „Nuolatos stengiamės tobulėti, domimės naujovėmis, stebime besikeičiančias tendencijas ir visada esame atviri naujiems iššūkiams ir patirtims. Bendradarbiavimas su ISM universitetu leis tobulėti, užtikrinti dar kokybiškesnį rinkos reguliavimą bei kurti vertę visuomenei“, – teigia VERT pirmininkas R. Pocius.

„Vertiname bendradarbiavimą su institucija, kurios darbas ir kompetencijų sritis yra labai svarbūs šalies ekonomikai. Tikiuosi, kad šis bendradarbiavimas leis VERT ekspertams, ISM akademikams ir studentams inicijuoti bendrus projektus ir taip prisidėti prie Lietuvos ekonomikos augimo,“ – džiaugiasi ISM rektorius Dalius Misiūnas.

ISM universitetas pagal galimybes kvies VERT darbuotojus skaityti paskaitas, dalyvauti diskusijose ir mokslinėse konferencijose, bendradarbiauti tobulinant studijų programas, organizuojant studentų mokomąsias praktikas, informuos VERT apie universitete siūlomas tęstinio mokymosi, kvalifikacijos kėlimo programas, skatins mokslininkų bendradarbiavimą su VERT.

VERT pagal galimybes kvies universiteto atstovus į temines diskusijas energetikos reguliavimo politikos klausimais, informuos universitetą apie VERT rengiamas konferencijas, seminarus ir kvies juose dalyvauti, skatins darbuotojus skaityti paskaitas, dalyvauti diskusijose ir mokslinėse konferencijose universitete, teiks informaciją mokslininkams ir studentams, priims universiteto studentus atlikti darbo praktiką, skatins VERT darbuotojus tapti bakalauro ir magistrantūros studentų mentoriais.

sutartis1.png


ISM_VERT2 sutartis2.png

 ISM_VERT3 sutartis3.png