Įeiti
Publikuota: 2021-12-16. Atnaujinta: 2021-12-16

VERT patvirtino įvykio, kurio metu daugiabučiame name Kupiškyje įvyko SND sprogimas, tyrimo aktą


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino sutrikimo daugiabučiame nam​e, esančiame Krantinės g. 8, Kupiškyje, galimai dėl suskystintų naftos dujų (SND) nuotėkio įvykusio sprogimo, tyrimo aktą.

VERT, atlikusi įvykusio sutrikimo tyrimą nenustatė namo bute 2020 m. balandžio 30 d. apie 01 val. 00 min. įvykusio sutrikimo priežasčių, todėl nurodo tik galimas sutrikimo prielaidas:

  • Virtuvėje, esant atsuktam uždarymo įtaisui prieš dujų skaitiklį (prieš dujinę viryklę uždarymo įtaisas neįrengtas), atsirado SND nuotėkis buto patalpose ir susidarė dujų-oro mišinys bei galimai veikiant elektros prietaisui arba įjungus, arba išjungus elektros jungiklį ar elektros prietaisą arba susidarius elektros statinei iškrovai, įvyko sprogimas ir kilo gaisras, sprogimo banga prie elektros tinklo prijungtą dujinę viryklę pastūmė nuo sienos ir jo metu dujų žarnos galėjo išsimauti (tarp dujų skaitiklio ir dujinės viryklės buvo įrengtos jungtimi sujungtos žarnos) bei atsirado didelis SND nuotėkis.

  • Virtuvėje, esant atsuktam uždarymo įtaisui prieš dujų skaitiklį (prieš dujinę viryklę uždarymo įtaisas neįrengtas), padidėjus dujų slėgiui (tyrimo metu nustatyta, kad uždarymo vožtuvai buvo suveikę, dujų faktinis slėgis sistemoje prieš sutrikimą/sutrikimo metu ir faktinė slėgio padidėjimo priežastis, nenustatyti), dujų žarnos išsimovė (tarp dujų skaitiklio ir dujinės viryklės buvo įrengtos jungtimi sujungtos žarnos), bute atsirado didelis SND nuotėkis, buto patalpose susidarė dujų-oro mišinys ir veikiant elektros prietaisui arba įjungus arba išjungus elektros jungiklį ar elektros prietaisą arba susidarius elektros statinei iškrovai, įvyko sprogimas ir kilo gaisras, sprogimo banga prie elektros tinklo prijungtą dujinę viryklę pastūmė nuo sienos. ​

VERT įpareigojo bendrovės AB „Suskystintos dujos“ direktorių:

  • atlikti SND rezervuarų „Krantinės 4“ ir „Taikos 5“ redukcinių galvučių įrenginių bei skirstomojo dujotiekio   periodinę techninę apžiūrą, patikrą ir taisymą bei tai įforminti pagal teisės aktų reikalavimus;

  • Bendrajam pagalbos centrui pateikti bendrovės SND avarinės tarnybos numerį;

  • daugiabučių namų SND vartotojams pateikti bendrovės SND avarinės tarnybos telefono numerį ir darbo laiką arba šią informaciją paskelbti daugiabučių namų, į kuriuos bendrovė tiekia SND, skelbimų lentose ir mokėjimo dokumente, kai toks išrašomas;

  • atlikti visų bendrovės name eksploatuojamų dujų skaitiklių pajungimo ir tvirtinimo patikrinimus;

  • raštu, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tyrimo akte nurodytų įpareigojimų įvykdymo, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 31 d., pateikti VERT išsamius paaiškinimus ir juos pagrindžiančius dokumentus.

Butų savininkų bendrijos „Statyba“ pirmininkas įpareigotas:

  • užtikrinti, kad kvalifikuota tarnyba atliktų išsamų namo vidaus dujų inžinerinės sistemos,  įskaitant ir dujinių prietaisų techninį aptarnavimą ir įvertintų namo vidaus dujų inžinerinės sistemos, įskaitant ir du​jinius prietaisus atitiktį taisyklių reikalavimams.

  • raštu, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nurodytų įpareigojimų įvykdymo, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 31 d., pateikti VERT išsamius paaiškinimus ir juos pagrindžiančius dokumentus.

Bendrajam pagalbos centrui VERT rekomenduoja sudaryti visų šalyje veikiančių SND avarinių tarnybų sąrašą su tiksliais pavadinimais ir telefonų numeriais.

VERT siūlo raštu atkreipti namo buto vartotojo dėmesį, kad įrengtų, naudotų ir eksploatuotų savo dujų sistemą ir dujinius prietaisus taip, kad būtų užtikrinti teisės aktuose nustatyti techninės saugos reikalavimai.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-12-16 posėdžio medžiaga galite ČIA