Įeiti
Publikuota: 2021-12-16. Atnaujinta: 2021-12-16

VERT pateikė rekomendacijas UAB „Orion Global Pet“, padėsiančias išvengti biokuro katilo avarijų


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino avarijos, įvykusios UAB „Orion Global Pet“ Klaipėdos mieste tyrimo aktą.

VERT gavo UAB „Orion Global Pet“ pateiktą pranešimą, kad nuo 2020 m. gegužės 23 d. dėl įvykusio sprogimo elektrostatiniame filtre stabdomas biokuro katilas.

Išnagrinėjusi įvykio aplinkybes, VERT nustatė, jog sprogimas elektrostatiniame filtre įvyko susidarius sprogiam mišiniui, jis susidarė biokuro katilo termoalyvos kontūre atsiradus pratekėjimui, termoalyvai nutekėjus ant įkaitusių katilo elementų ir susidariusiems termoalyvos garams patekus į elektrostatinį filtrą.

​VERT nutarė įpareigoti bendrovę iki 2022 m. sausio 31 d.: parengti ir patvirtinti darbuotojų atestavimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarką, nes bendrovė informavo, kad per 2020 m. 3‒4 ketvirčius visi darbuotojai, atsakingi už energetikos įrenginių priežiūrą bei technologinį valdymą, buvo atestuoti  nustatyta tvarka ir turi energetikos darbuotojo pažymėjimus; įtraukti į rizikos vertinimą termoalyvos pratekimo į katilą atvejį ir peržiūrėti bendrovės rizikų ir pavojų analizę; peržiūrėti biokuro termoalyvos katilinės paleidimo, stabdymo ir eksploatacijos instrukciją  aprašant veiksmus, kurių būtina imtis įvykus termoalyvos pratekėjimui katile; tobulinti įrenginių techninės priežiūros vykdymo tvarką, nustatyti pamainų perdavimo–priėmimo tvarką, nurodant perimamų įrenginių būklę, užtikrinti operatyvinio žurnalo nuoseklų pildymą.

Bendrovei rekomenduota vykdyti termoalyvos sunaudojimo ir papildymo nuolatinę stebėseną, nustatyti termoalyvos papildymo, kontrolės ir stebėsenos tvarką, vykdyti termoalyvos sunaudojimo nuolatinę analizę; išnagrinėti galimybes sumažinti mechaninį kietųjų dalelių poveikį termoalyvos vamzdynui; atsižvelgiant į avarijos mastą ir priežastis, prieš termoalyvos biokuro katilo eksploatavimo  pradžią kreiptis į notifikuotą įstaigą dėl techninės ekspertizės atlikimo; patikrinti automatikos ir valdymo prietaisų atitikimą projektui ir veikimą; siekiant išvengti ilgalaikio termoalyvos išsiliejimo į katilą, įrengti termoalyvos emisijų  indikavimo išmetamosiose dujose prietaisą.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-12-16 posėdžio medžiaga galite ČIA.