Įeiti
Publikuota: 2021-12-16. Atnaujinta: 2021-12-16

VERT ištyrė avarijos, kurios metu 95 142 vartotojams buvo nutrūkęs elektros tiekimas, priežastis


​Valstybinė energetik​os reguliavimo taryba (VERT) patvirtino AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) energetikos įrenginių avarijos, kurios metu 95 142 vartotojams Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Utenos, Vilniaus elektros tinkle nutrūko elektros tiekimas, tyrimo aktą.

VERT gavo ESO pranešimą apie 2021 m. birželio 23 ‒ 26 d. ESO elektros tinkle įvykusius elektros energijos tiekimo sutrikimus, kurių metu dėl stipraus vėjo, kritulių, vyko elektros tinklų masiniai išsijungimai ir gedimai, nepatiekta – 153, 8 MWh elektros energijos.

VERT, ištyrusi sutrikimų priežastis, nustatė, jog elektros energijos tiekimo sutrikimus nulėmė stichiniai (pavojingų meteorologinių) reiškiniai, linijų pažeidimas dėl medžių virtimo, gamybos instrukcijų ir kitų teisės aktų reikalavimų nevykdymas eksploatuojant įrenginius. Viena avarijos priežasčių galėjo būti tai, kad bendrovė skyrė nepakankamą dėmesį oro linijų apsaugos zonoje ar už jos ribų augančių medžių, kurie griūdami gali  pažeisti linijas, genėjimui, kirtimui taip pat proskynų valymui.

VERT nutarė įpareigoti ESO ne vėliau kaip iki 2022 m. kovo 31 d. atlikti neeilines apžiūras, organizuoti nustatytų defektų, galinčių sukelti elektros įrenginių atsijungimą, pašalinimą 10‒35 kV oro linijose, kuriose dėl stichinių gamtos reiškinių vyko gedimai.

Ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 30 d., pakoreguoti Tinklų eksploatavimo  tarnybos direktoriaus nurodymu patvirtintą 0,4‒10 kV oro, oro kabelių ir 35 kV oro linijų proskynų priežiūros proceso aprašą, suderinti su suinteresuotomis institucijomis. Parengti 0,4–10 kV įtampos elektros tinklų bei 35 kV oro linijų neplaninių apžiūrų procesą. Atlikti preliminarius sąnaudų, susijusių su 10 kV  ir 35 kV oro linijų trasų valymu, šalinant pavojingus medžius, skaičiavimus, nurodant oro linijų trasų ilgius.

Nuolatos užtikrinti, kad, teikiant informaciją VERT apie gedimus dėl analogiškų įvykių, būtų pateikiama tiksli informacija apie medžių virtimą už apsaugos zonos ir apsaugos zonoje.

Ne vėliau kaip iki 2023 m. balandžio 30 d. tyrimo akte nurodytam vartotojui UAB „Ignalinos vanduo“, kuriam suteikta II patikimumo kategorija, elektros energijos tiekimą atstatyti pagal nustatytus reikalavimus arba su šiuo vartotoju suderinti elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties pakeitimus.

Apie įvykdytus įpareigojimus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoti VERT.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-12-16 posėdžio medžiaga galite ČIA.