Įeiti
Publikuota: 2021-12-16. Atnaujinta: 2021-12-16

Suderintos AB „Simega“ investicijos, šilumos bazinė kaina bei rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kaina


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „Simega“ 2021 m. investicijas, kurių bendra vertė 89,451 tūkst. Eur.

Bendrovė investavo į vandens šildymo katilo vamzdžių keitimą ir montavimą, vandens šildymo katilo mūro remonto darbus. Investicijos pagerino katilo naudingąsias savybes ir prailgino vandens šildymo katilo tarnavimo laiką trejiems metams, užtikrinamas šiluminės energijos tiekimo patikimumas, sumažėja šilumos nuostoliai.

Įvertinusi būtinąsias šilumos gamybos sąnaudas, VERT apskaičiavo AB „Simega“ planuojamam šilumos kiekiui pagaminti 1 206,718 tūkst. Eur metams leistiną gauti pajamų apimtį.

VERT nustatė AB „Simega“ šilumos gamybos bazinės kainos dedamąsias. Apskaičiuota projekcinė 2021 m. gruodžio mėnesio šilumos gamybos kaina – 3,76 ct/kWh.

AB „Simega“ šilumos gamybos kainos dedamosios

Simega.png 

Dėl papildomai gautų paj​amų bei patirtų sąnaudų bendrovė turės mažinti galutinę šilumos aukcione parduodamos šilumos kainą 0,11 ct/kWh.

VERT apskaičiuota rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos pastovioji dalis (mėnesio mokestis) – 1,16 Eur/mėn./kW.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-12-16 posėdžio medžiaga galite ČIA.