Įeiti
Publikuota: 2021-12-16. Atnaujinta: 2021-12-16

Birštono vartotojams perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainosValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Birštono vandentiekis“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas antriesiems bazinės kainoms galiojimo metams: gyventojams, kurie už paslaugas atsiskaito bute, bus taikoma 2,36 Eur/m3 (be PVM) kaina.

1 pav. Bendrovės bazinės ir perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute.

CaptureBirštonos vand.PNG

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina iš esmės keičiasi dėl mažesnių realizuotų paslaugų kiekio, dėl išaugusio ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų, įgyvendinus investicijas (naujai nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai, renovuoti senieji vandentiekio tinklai, rekonstruoti nuotekų tinklai, įsigyta reikalinga įranga) elektros energijos kainų pokyčio, darbo užmokesčio fondo pokyčio, didesnių gamtos išteklių bei taršos mokesčių, bei kitų neišvengiamų būtinųjų sąnaudų.

Perskaičiuota paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,22 Eur/m3.

VERT suderintos kainos bus pradėtos taikyti jas patvirtinus Birštono savivaldybės tarybai – tai turi būti padaryta per 30 kalendorinių dienų.

Vartotojų, atsiskaitančių už paslaugas bute, mokama suma už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas sudarys 1,03 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-12-16 posėdžio medžiaga galite ČIA.