Įeiti
Publikuota: 2021-12-16. Atnaujinta: 2021-12-16

Nustatyta UAB Kretingos šilumos tinklai bazinė šilumos kaina


​​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė UAB Kretingos šilumos tinklai šilumos bazinę kainą 3 metų reguliavimo periodui – 8,43 ct/kWh be PVM, t. y. 0,23 ct/kWh arba 2,8 proc. didesnę nei dabar galiojanti.

 UAB Kretingos šilumos tinklai šilumos kainos, ct/kWh be PVM​

Kretinga pav nauj.png

VERT bendrovei apskaičiavo 1 713,54 tūkst. Eur būtinųjų metinių pastoviųjų sąnaudų (nusidėvėjimo, personalo, einamojo remonto bei aptarnavimo, mokesčių, finansinės, administracinės, rinkodaros, investicijų grąžos ir kitos priskirtos sąnaudos) ir investicijų grąžos.

Kintamąsias sąnaudas daugiausia sudaro kuro – 1 180,59 tūkst. Eur arba 94,2 proc. visų kintamųjų sąnaudų. Taip pat elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms sąnaudos, kurios sudaro 72,25 tūkst. Eur, arba 5,8 proc. visų kintamųjų sąnaudų. Planuojamos kintamosios sąnaudos - 1 252,84 tūkst. Eur. – lyginant su bendrovės projektu mažėja 2,74 tūkst. Eur, arba 0,2 proc.

UAB Kretingos šilumos tinklai per metus į šilumos perdavimo tinklą patiekia 42,28 tūkst. MWh šilumos. Šilumos bazinės kainos kuro struktūroje didžiąją dalį (86,2 proc.) sudaro medienos kilmės biokuras, likusi dalis (10,7 proc.) gamtinės dujos ir 3,1 proc. kitos kuro rūšys (medienos granulės, suskystintos dujos, akmens anglis, dyzelinas).

VERT nustatyta Kretingos šilumos tinklai nauja bazinė šilumos kaina bus pradėta taikyti Kretingos rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

VERT taip pat nustatė UAB Kretingos šilumos tinklai karšto vandens kainos dedamąsias: projekcinė 2021 m. gruodžio mėn. karšto vandens kaina daugiabučių namų (7,03 Eur/m3  Eur/m3) vartotojams, lyginant su galiojančia (7,06 Eur/m3), mažėja 0,03 Eur/m3 dėl pastoviųjų sąnaudų ir kintamosios dedamosios mažėjimo.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-12-16 posėdžio medžiaga galite ČIA.

​