Įeiti
Publikuota: 2021-12-13. Atnaujinta: 2021-12-13

VERT nustatė įvykio, kurio metu Alytaus r. skirstomajame dujotiekyje išsiveržė ir užsiliepsnojo dujos, priežastis


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) gamtinių dujų skirstymo sistemoje Panemuninkėlių k., Alytaus r. sav., tyrimo aktą.

VERT gavo AB „Amber Grid“ pranešimą apie ESO skirstymo sistemoje Panemuninkėlių k., Alytaus r. sav., įvykusį įvykį, kurio metu Lenkijos įmonės „DUON Logistyka SP. z. o. o“ darbuotojams, vykdant suskystintų gamtinių dujų išpylimo darbus į ESO dujotiekį, požeminiame dujotiekyje išsiveržė ir užsiliepsnojo dujos. Gaisro metu sudegė vienas garintuvas.

VERT, ištyrusi įvykio aplinkybes, nustatė, jog nebuvo laikomasi galiojančio teisinio reglamentavimo, todėl nutarė įpareigoti AB „Amber Grid“ ne vėliau kaip per 40 darbo dienų bendrovės technikos direktoriui už darbus, vykdytus ESO sistemoje negavus eksploatuojančios įmonės rašytinio sutikimo, ir Eksploatavimo departamento vadovaujančiajam inžinieriui, vadovui, eksploatavimo inžinieriui už darbų vykdymą nesivadovaujant darbų planu, atlikti papildomą atestavimą bei ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie šio įpareigojimo įvykdymą raštu informuoti VERT.

Nuolatos užtikrinti, kad ūkio subjektai, tiekiantys suskystintas gamtines dujas (SGD), turėtų SGD tiekimo leidimą (SGD pakartotinio dujinimo).

Nuolatos užtikrinti, kad asmenys, eksploatuojantys dujų perdavimo, skirstymo sistemas, dujų laikymo įrenginius ar SGD sistemas arba atliekantys energijos vartojimo auditą, turėtų išduotą atestatą eksploatuoti skirstymo  sistemos gamtinių dujų įrenginius.

VERT įpareigojo ESO ne vėliau kaip per 40 darbo dienų ESO Dujų tinklo eksploatavimo departamento Kauno regiono dujų tinklo eksploatavimo skyriaus vadovui ir Dujų tinklo eksploatavimo skyriaus Dujų tinklo eksploatavimo I komandos vadovui atlikti papildomą atestavimą neparengtą darbų vykdymo planą, netinkamai atliktus paruošiamuosius darbus bei ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie šio įpareigojimo įvykdymą raštu informuoti VERT.

VERT įpareigojo AB „Amber Grid“ ir ESO ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pateikti informaciją apie reguliuojamos veiklos sąnaudas 2020 m., patirtas likviduojant šį įvykį.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-12-10 posėdžio medžiaga galite ČIA. ​