Įeiti
Publikuota: 2021-12-13. Atnaujinta: 2021-12-13

Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos pakeitimo


​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešąją konsultaciją dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos pakeitimo. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki gruodžio 20 d.

Metodikoje atlikti pakeitimai susiję su operatoriaus AB „Amber Grid“ gaunamų pajamų ir patiriamų balansavimo veiklos išlaidų vertinimu, siekiant suderinti Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos nuostatas su planuojamomis priimti AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėmis, taip įgyvendinant Balansavimo tinklo kodekso nuostatas.

Esminiai pakeitimai:

  • Numatoma, kad operatoriaus sistemos naudotojams taikomą paros disbalanso mokestį ir balansavimo neutralumo mokestį nustatys vadovaudamasis operatoriaus parengtomis ir VERT suderintomis balansavimo taisyklėmis. Tokiu būdu operatorius bus finansiškai neutralus pinigų srautų susijusių su balansavimo veikla atžvilgiu.

  • Metodikoje nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos, susijusios su operatoriaus patiriamomis sąnaudomis dėl praeities laikotarpių (2021 m. ir 2022 metų sausio ir vasario mėnesių). Metodikoje įtvirtinamas apibrėžimas „neutralumo mokesčio dedamoji“, kuria bus apibrėžiamas susidaręs skirtumas dėl šių praeities laikotarpių.

  • Balansavimo neutralumo mokestį kas mėnesį mokės visi sistemos naudotojai arba toks mokestis bus mokamas jiems proporcingai transportuojamam jų gamtinių dujų kiekiui.

  • Pakeitimais bus užtikrinamas PSO finansinis neutralumas ir padidintas balansavimo veiklos skaidrumas.

  • Numatoma, kad balansavimo taisyklės ir metodika įsigalios nuo 2022 m. kovo 1 d.​

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki 2021 m. gruodžio 20 d. (imtinai) paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 2135270, el. laišku: [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

 

​